S’instal·la a l’Hospital de Bellvitge el primer analitzador clínic automatitzat i assistencial d’Espanya amb espectrometria de masses

-

És l’únic dispositiu totalment automatitzat d’aquest tipus a l’Estat que s’utilitzarà per analitzar mostres de pacients per facilitar la presa de decisions clíniques, posant tecnologia d’excel·lència al servei de tota la població.

Tindrà especial impacte en la prevenció del rebuig en els trasplantaments d’òrgans oferint un innovador servei d’anàlisi d’immunosupressors les 24 hores i 7 dies a la setmana.

El dispositiu és clau en l’aposta de l’hospital per la medicina personalitzada de precisió.
 

El Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS), ubicat a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), continua la seva renovació tecnològica. Des d’ara, ja compta amb un analitzador totalment automatitzat per a diagnòstic in vitro basat en la cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem (UHPLC-MS/MS).

A més de donar servei a Bellvitge, un dels hospitals on més trasplantaments es realitzen a Catalunya, el nou UHPLC-MS/MS automatitzat, anomenat Cascadion SM, s’emprarà per a les determinacions requerides pels especialistes de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) sobretot en els transplantaments de moll d’os per a pacients oncològics i hematològics. En paral·lel, prestarà servei al Laboratori ICS Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i puntualment a altres hospitals -no només de l’ICS- que sol·licitin aquest tipus de proves. 

Una de les determinacions que ja s’estan fent gràcies al nou analitzador és la dels immunosupressors, medicació imprescindible durant tota la vida per als pacients trasplantats. En pacients en risc de rebuig de l’òrgan o de toxicitat per diverses raons, el dispositiu permetrà que els metges especialistes disposin de forma ràpida i precisa d’informació sobre l’efectivitat de la medicació en el pacient i puguin modificar-la, si és necessari, per aconseguir la supervivència de l’empelt. 

Aquest dispositiu és el primer del seu tipus que tindrà un ús assistencial a tot l’Estat per a la determinació d’immunosupressors, i tindrà un gran impacte en els serveis de diagnòstic de l’HUB. Precisament, reforça l’aposta de l’hospital per la medicina personalitzada de precisió amb les millors eines de diagnòstic. 
En els propers mesos, el LCTMS renovarà també la seva instrumentació d’UHPLC i UHPLC-MS/MS no automatitzada on es realitzen les determinacions per a antiretrovirals, antipsicòtics, antibiòtics, antiepilèptics, vitamines B, vitamines A i E, micofenolat i amines biògenes.

La implementació d’aquestes tecnologies de referència, en un futur, farà possible estandarditzar i harmonitzar els resultats a tot el sistema públic de salut. És a dir, es podrà establir l’equivalència de resultats a tot el territori per fonamentar les decisions clíniques. 

Més qualitat de resultats i més seguretat per al pacient i professional

El nou dispositiu Cascadion permet el funcionament les 24 hores del dia i set dies a la setmana, el que assegurarà la continuïtat del servei durant els caps de setmana i dies festius. També permet l’automatització completa, des de la càrrega de la mostra fins a l’entrega de resultats. 

El fet que sigui completament automàtic “facilita la formació en el seu ús als tècnics, simplifica el procés i la rutina de laboratori, obtenint els resultats més ràpidament i amb una conseqüent reducció de la probabilitat d’error existent en la preparació manual de les mostres, proporcional a una millora en la seguretat del pacient i professionals. A més, no només no es perd qualitat de resultats, sinó que en millora la precisió”, segons ha indicat el Dr. Pedro Alía, cap de secció de Bioquímica Especial de l’HUB.

“La cromatografia i l’espectrometria de masses són tecnologies capdavanteres que permeten millorar la fiabilitat dels resultats donades les seves propietats intrínseques per separar, aïllar, identificar i quantificar simultàniament diferents components d’una mostra” – ha afegit el Dr. Raül Rigo-Bonnin, bioquímic clínic i facultatiu especialista de l’Àrea de Bioquímica Especial de l’HUB,- “i la utilització d’aquesta tecnologia ens permetrà incorporar noves magnituds farmacològiques al catàleg de prestacions del LCTMS que actualment es subcontracten, i donar continuïtat a la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i)”. 

“Es tracta d’una aposta tecnològica de gran impacte i beneficis per als pacients d’un hospital d’alta complexitat, com és l’HUB. Gràcies al suport de la direcció de l’hospital i de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS, des del nostre laboratori clínic podrem oferir resultats precisos, de gran qualitat i amplitud, i amb la rapidesa que requereix el nostre equip mèdic especialitzat i d’excel·lència per a fonamentar les seves decisions clíniques”, segons la Dra. Núria Llecha, directora clínica del LCTMS.

Un nou laboratori preparat per a la medicina personalitzada de precisió

El nou Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS) realitza més de 12 milions de determinacions anuals per donar servei a l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans, dispositius d’atenció urgent i continuada, i 47 equips d’atenció primària i ASSIR de l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS, tots ells amb un total de 83 centres d’extracció i recollides de mostres. 

El servei duu a terme les anàlisis clíniques i les determinacions de bioquímica clínica, hematologia, immunologia, genètica i microbiologia i parasitologia dels centres assistencials. De fet, el 70% de les decisions clíniques de l’equip mèdic es fonamenten en el resultat de les proves que es duen a terme al laboratori.
La Dra. Llecha destaca que el nou LCTMS “està preparat per donar resposta tant a les necessitats més especialitzades d’un hospital d’alt nivell com a l’elevat volum de demanda del territori”, una demanda que, a més, “és creixent a causa del progressiu envelliment de la població i dels constants avenços en camps com ara la genètica, que fan que cada vegada siguin necessàries més anàlisis”.

El LCTMS també disposa des de finals de 2021 del Laboratori Core d’Anàlisi Molecular, un dispositiu que ofereix diagnòstic molecular, assessorament genètic i seguiment clínic als pacients i famílies amb sospita de malaltia hereditària. Des d’aquest servei s’està impulsant la medicina genòmica o medicina personalitzada de precisió, una nova disciplina biomèdica que utilitza el perfil genètic de la persona per guiar les decisions clíniques en relació amb la prevenció, el diagnòstic o el tractament d’una malaltia.