L’Hospital restringeix totalment les visites de familiars i acompanyants de pacients a tot l’hospital des del divendres 9 de juliol

- Coronavirus

Es permet de forma excepcional l’acompanyament de pacients amb targeta sanitària Cuida’m, menors d’edat i pacients amb dependència. Per facilitar l’accés a l’hospital de pacients amb dificultat de mobilització es permetrà tenir un acompanyant que, un cop el pacient arribi al destí, haurà de sortir de l’hospital

L’Hospital de Bellvitge s’ha vist obligat a adoptar novament aquesta dolorosa mesura davant la preocupant situació epidemiològica actual, amb l’objectiu de garantir el manteniment d’una assistència de qualitat i segura per a tots els pacients.

Per pal·liar en la mesura del possible aquesta situació, s’ha reforçat el protocol de canals alternatius d’informació als familiars dels pacients, en especial la informació telefònica.

Apel·lem a la comprensió i a la responsabilitat de la ciutadania davant d’una mesura que s’adopta pensant en el benefici del pacient.

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració