L’Hospital de Bellvitge inaugura el SimHUB, el nou Centre de Simulació Mèdico-Quirúrgica Avançada

-

Aquest nou equipament d’excel·lència permetrà la contínua actualització d’especialistes i fomentarà l’esperit de recerca, innovació i formació contínua dels professionals sanitaris. Empreses, entitats, ajuntaments i altres centres sanitaris i hospitalaris podran disposar del SimHUB per al personal que requereixi formació bàsica sanitària. 

El nou Centre de Simulació Mèdico-Quirúrgica Avançada (SimHUB), dins l’Hospital Universitari de Bellvitge, s’ha creat amb la voluntat d’esdevenir plataforma de referència i d’excel·lència per a la formació contínua professional i acadèmica. Els professionals sanitaris, tant facultatius com els de formació sanitària especialitzada, així com tot aquell personal que requereixi formació bàsica sanitària, podran entrenar-se al nou centre en habilitats tècniques i no tècniques. Per a això, disposaran de material d’alt nivell i la personalització d’escenaris específics.

Aquest nou equipament oferirà servei transversal a l’HUB, així com a l’Hospital de Viladecans, els equips d’Atenció Primària Metropolitana Sud de l’ICS i també la Universitat de Barcelona. Estarà disponible sota demanda per a la formació d’empreses, entitats esportives i socials, ajuntaments i altres hospitals del territori.

Formació tant en habilitats tècniques com no tècniques

Amb una superfície de 500 m2, el SimHUB està integrat a les instal·lacions de l’hospital de Catalunya més preparat per a l’alta complexitat quirúrgica. Compta amb vuit sales de simulació específiques en pacient crític, endoscòpia quirúrgica, endoscòpia no quirúrgica, traumatologia i microcirurgia. A més, s’hi durà a terme pràctica i formació en cirurgia mínimament invasiva i robòtica. 

La simulació del pacient crític amb tres aules específiques també permetrà als professionals de la medicina i infermeria recrear situacions reals del maneig del pacient crític. Entre aquestes, la cura de pacients en ECMO per oxigenar la sang fora del cos. 

El SimHUB també podrà connectar-se amb tots els quiròfans del bloc quirúrgic, així com l’àrea de gabinets gràcies al sistema audiovisual disponible a l’hospital. 

Quant a les habilitats no tècniques, disposa de dues sales de simulació clínica, dues sales multifunció i una aula clínica amb capacitat de entre 20 i 25 assistents. Aquest últim espai està dotat d’un sistema audiovisual que facilita que l’equip instructor comparteixi amb l’alumnat els enregistraments de les pràctiques dutes a terme en combinació amb les imatges dels simuladors junt amb les constants vitals.

En paral·lel, s’hi potenciaran les habilitats de comunicació entre professionals i entre professional i pacient, i també la presa de decisions. Això serà possible mitjançant tallers específics de simulació de consultes de metge, infermeria, fisioteràpia, psicologia, dietètica, podologia i consulta mútua laboral. 

Més seguretat del pacient i millor qualitat de la docència 

“A més d’incrementar la seguretat del pacient, el SimHUB també millorarà la qualitat de la docència, ja que es planificaran itineraris formatius específics al SimHUB segons especialitat”, segons el Dr. Ricard Ramos, director del Centre de Simulació Mèdico-Quirúrgica Avançada i també director de la càtedra UB – HUB de Cirurgia Robòtica.

La creació d’un Centre de Simulació Mèdico-Quirúrgica Avançada (SimHUB) dins de l’Hospital també permetrà “disposar d’un espai protegit per a la recreació i simulació de les diverses activitats assistencials i quirúrgiques per a poder ser avaluades en una situació controlada, ampliar el compliment legislatiu, fer recerca en dispositius sanitaris i desenvolupament de patents, a més de validar la utilitat de dispositius sanitaris ja comercialitzats”, ha detallat el director del Centre.