L’Hospital de Bellvitge comença a eliminar tumors de mama benignes per congelació

- Recerca

La crioablació de fibrodenomes permet la destrucció d’aquests tumors sense necessitat d’ingrés.

Aquest serà un dels nous procediments que es tractaran al VIII Curs Internacional de Cirurgia de Càncer de Mama els dies 17 i 18 de setembre

La vuitena edició del Curs que organitza el Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge tindrà aquest any un format virtual a causa de la Covid-19, però tornarà a comptar amb destacats ponents de l’Estat espanyol, Europa i els Estats Units, i inclou la realització de quatre operacions retransmeses en directe per als 170 professionals inscrits.

La crioablació és un nou abordatge dels fibroadenomes benignes, que pel seu caràcter bilateral i múltiple poden ocasionar greus problemes estètics. Tal i com destaca la Dra. M. Jesús Pla, cap clínic del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Bellvitge i coordinadora de la Unitat Funcional de Càncer de Mama HUB-ICO, “es tracta d’una tècnica percutània que permet destruir la lesió amb fred, en un procés guiat per ecografia”.

Sota el lema “Nous reptes enfront clàssics paradigmes”, el Curs tractarà els nous abordatges quirúrgics i d’estadificació (determinació de l’etapa en que es troba un càncer) axil·lar, així com les darreres tècniques d’oncoplàstia (reconstrucció de la mama en la mateixa intervenció oncològica), entre d’altres temes.

Un dels aspectes més rellevants serà la disminució d’indicacions de limfadenectomia axil·lar (l’extirpació de tots els ganglis limfàtics de l’aixella), que fins fa pocs anys era el procediment més habitual per al càncer de mama i la seva estadificació. Aquest procediment pot comportar efectes secundaris, com ara el limfedema (acumulació de líquid limfàtic sota la pell, que provoca molèsties a la pacient).

Els avenços en la quimioteràpia estan permetent actuar de forma menys invasiva i més dirigida sobre el gangli sentinella, el primer on es troba presència tumoral, i també tractar algunes pacients que no fan una resposta completa als tractaments i mantenen un percentatge de malaltia residual, millorant la seva supervivència.

També es debat al Curs l’aportació de la cirurgia robòtica a mastectomia, de la ma de l’experiència del Dr. Antonio Toesca, de l’Istituto Europeo di Oncologia de Milà.

La Dra. Pla subratlla l’esforç que ha dut a terme tot l’equip del Servei de Ginecologia i la Unitat Multifuncional de Càncer de Mama HUB-ICO per adaptar-se al nou escenari derivat del coronavirus sense renunciar a la rellevància de participants i continguts del Curs.

Vegeu el programa íntegre del VIII Curs de Cirurgia del Càncer de Mama