L’equip de peu supera els ja 50 pacients operats amb anestèsia local

-

Des que, al mes d'octubre, es va iniciar al nostre hospital la cirurgia de peu i turmell amb el pacient despert, aquesta tècnica s'ha consolidat amb més de 50 intervencions i un alt nivell de satisfacció dels pacients.

La cirurgia amb el pacient despert (de l’anglés wide-awake surgery, WAS) ja fa anys que es realitza internacionalment per tractar problemes de la mà i, de fet, fa temps que també es desvolupa en el nostre centre per l’equip d’extremitat superior. Des de l’octubre, també s’ha iniciat per solucionar de forma quirúrgica problemes del peu i turmell.

Consisteix a realitzar cirurgies ortopèdiques del peu i turmell amb anestèsia local, sense metge anestesista ni sedació (wide-awake significa completament despert). És el mateix traumatòleg el que realitza el procediment d’anestesiar la zona a intervenir: pot ser per bloqueig troncular, loco-regional o per infusió local de la zona a incidir. El pacient es constitueix així en part activa del procés quirúrgic, donat que, en estar despert, interactua amb l’equip mèdic i la infemeria de quiròfan.

Aquest tipus de cirurgia del peu s’inicia a primers d’octubre i ja es superen els 50 pacients intervinguts. El protocol d’actuació pel procediment de WAS al peu ha estat desenvolupat per la Dra. Magda Edo, cirurgiana ortopèdica incorporada al nostre hospital al setembre, provinent d'Althaia (Xarxa Assistencial Universitària de Manresa). Això ha suposat duplicar pràcticament l’activitat quirúrgica de l’equip i reduir la llista d’espera.

Les patologies que s’estàn tractant segons el procediment WAS del peu son variades: galindons (hallux valgus), dits amb urpa, metatarsàlgies, neuromes de Morton, retirades de material de síntesi, fractures de l’avantpeu, complicacions als dits de peus diabètics... Els pacients es mostren satisfets i, en general, tornarien a repetir el procediment quirúrgica amb anestèsia local.

Moltes de les cirurgies que es realitzan amb anestèsia local segons el protocol WAS són semblants a les que l’equip de peu desenvolupa en regim ambulatori (CMA) amb tècniques anestèsiques més complexes (realitzades per anestesistes) i, frecuentment, amb isquèmia preventiva (torniquet) i sedació. Això permet oferir a l’equip de peu i turmell un ampli camp d’acció per tractar els seus pacients en llista d’espera.