La variant britànica ja causa el 13% de tots els casos de Covid-19 a l’àrea metropolitana sud de Barcelona

- Coronavirus

L’augment de la seva presència és continu des de fa cinc setmanes.

La variant VOC-202012/01 (variant britànica) del virus SARS-CoV-2 ja causa el 13% de tots els casos de Covid-19 a l’àrea metropolitana sud de Barcelona, segons el cribratge d’aquesta variant que està portant a terme des de finals de desembre el Servei de Microbiologia del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS) de l’ICS, ubicat a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El seguiment realitzat per aquest Servei revela que, des de fa cinc setmanes, la tendència en aquesta àrea geogràfica –com probablement també succeeix a la resta de Catalunya– és de continu increment de la proporció de casos de la variant britànica.

Setmana | % VOC -202012/01

28 desembre a 3 de gener: 4%

4 a 10 de gener: 6%

11 a 17 de gener: 7%

18 a 24 de gener: 11%

25 a 31 de gener: 13%

Aquest seguiment també revela que la variant no apareix només en focus localitzats, sinó en un nombre elevat i estès de municipis. Concretament, a l’àrea metropolitana sud s’ha detectat en residents a l’Hospitalet de Llobregat i a més d’una quinzena de municipis del Baix Llobregat.

Poc després que es comuniqués la primera alerta internacional sobre l’alta transmissibilitat de la nova variant VOC-202012/01, el Servei de Microbiologia de l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS va decidir posar en marxa un cribratge per monitorar la seva presència al seu àmbit territorial.

Aquest servei ha realitzat més de 500.000 PCRs de SARS-CoV-2 des de l’inici de la pandèmia. Actualment, porta a terme entre 25.000 i 30.000 PCRs setmanals, que inclouen les determinacions per als cribratges a residències de gent gran, escoles i institucions sanitàries del territori.

Paral·lelament, recupera diàriament una mostra aleatòria d’entre el 10% i el 25% de les PCRs positives per tal d’identificar la variant britànica. Atès que la seqüenciació genètica del virus és tècnicament complexa i el resultat tarda diversos dies, la identificació es fa inicialment mitjançant un tipus de PCR que permet detectar l’absència d’un gen que no es troba a la variant britànica (tècnica S gene drop-out). Fins al 31 de gener, ha realitzat un total de 1.412 determinacions mitjançant aquesta tècnica. La identificació de la variant mitjançant la S gene drop-out es confirma després per seqüenciació genètica en un 95% de les mostres estudiades.