La UB i l’Hospital de Bellvitge avaluaran la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 a la comunitat universitària

- Coronavirus

L’estudi es farà en una població representativa de 5.000 individus del col•lectiu de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona (UB) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) posen en marxa el projecte de mecenatge Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics amb l’objectiu de dur a terme un estudi transversal de cribratge d’infecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en una mostra representativa de persones de la comunitat universitària de la UB.

L’estudi es farà en una població representativa i proporcionada de 5.000 persones dels diferents col·lectius de la universitat (estudiants, personal d’Administració i Serveis i personal docent i investigador), escollits aleatòriament i a qui es convidarà a participar, amb la intenció d’identificar mitjançant PCR i estudis serològics possibles contagiats asimptomàtics o presimptomàtics. El projecte de recerca que començarà el dia 9 de desembre, tindrà una duració de quatre setmanes i es preveu tenir els resultats per la segona quinzena del més de gener.

Aquest estudi permetrà millorar el coneixement de l’epidemiologia de la malaltia en el context universitari format per un col·lectiu majoritàriament jove sobre el qual hi ha pocs estudis. Tanmateix, les persones que donin positiu entraran al circuit estàndard de seguiment, aïllament i maneig de la malaltia establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El projecte està coordinat des del Campus de Bellvitge pel Catedràtic de Farmacologia de la UB, Francisco Ciruela, i la Gerència de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB-GTMS). L'equip d'investigadors que duran a terme aquest projecte està format per experts en coordinació de projectes; en detecció, tractament i prevenció de malalties transmissibles, i en disseny d’estudis epidemiològics sanitaris. Concretament participaran Antoni Trilla, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública; Sebastià Videla, cap de la Unitat de Suport a la Recerca de l’HUB i professor de la UB; María Ángeles Domínguez, cap de Servei de Microbiologia de l’HUB i professora de la UB; Esteve Fernández, Catedràtic d’Epidemiologia i Salut Pública de la UB, i Teresa Vinuesa, professora de la UB. Igualment, l’equip investigador compta amb la participació de María Pilar Delgado, Directora de l’Escola d’Infermeria i professora de la de la UB, i de Núria Fabrellas, professora de la de la UB i membre de l’Escola de Infermeria. També hi participen els membres dels Serveis Mèdics de la UB així com responsables de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i Marta Sancho, coordinadora del seguiment de casos a l’Atenció Primària. Aquest projecte compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Projecte de mecenatge

El projecte que està inclòs en la iniciativa Mecenes UB 2020, té un objectiu inicial de 100.000 € que serviran per a l'adquisició de dues eines i material de suport essencials per a l’èxit del projecte: tests serològics, tests de detecció de la Covid-19SARS-CoV-2 per PCR, el robot epMotion 5075t que permet l'extracció d'RNA de manera automatitzada i un termociclador d'última generació per a fer proves específiques d'aquest coronavirus.

Es pot col·laborar en el projecte a través de d’aquest enllaç: https://www.mecenes.ub.edu/evitemrebrots

  • UB estudi Covid 19 HUB
  • UB estudi Covid 19 HUB