La trombectomia endovascular és eficaç per als pacients d’ictus amb un nucli isquèmic gran

- Recerca

Segons els resultats de l’assaig clínic internacional SELECT2, en què ha participat l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), els pacients amb un nucli isquèmic gran –el qual es pensava que era teixit cerebral danyat de forma irreversible- van tenir millors resultats funcionals quan van ser tractats en les primeres 24 hores amb trombectomia endovascular mecànica.

Fins al moment, la trombectomia no havia estat el tractament estàndard, però ara aquest estudi internacional ofereix evidència que és un tractament efectiu i segur. Els resultats s’han publicat a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine i també s’han presentat a la International Stroke Conference de Dallas (Estats Units).

352 pacients que van patir un ictus entre 2019 i 2022 i que van ser tractats a 31 centres d’Europa, Amèrica del Nord, Austràlia i Nova Zelanda –entre aquests l’Hospital de Bellvitge- han participat a l’assaig. La meitat d’ells es van assignar al grup tractat amb trombectomia i la resta va seguir el procediment mèdic habitual, que podia incloure fàrmacs per a la destrucció de coàguls intravenosos.

El grup tractat amb trombectomia va obtenir millors resultats clínics: un 20% dels pacients presentava independència funcional als 90 dies en comparació amb el 7% de l’altre grup. La ràtio de mortalitat era similar en ambdós grups.

“Aquests resultats podrien canviar en breu les guies de pràctica clínica, permeten incrementar la finestra terapèutica dels tractaments endovasculars a pacients amb ictus aguts a pesar de mostrar ja en les primeres hores un moderat dany establert en el TAC cranial”, segons explica el Dr. Pere Cardona, director de la Unitat d’Ictus i del Programa Neurovascular de l’HUB.

Article de referència

Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes, February 10, 2023; DOI: 10.1056/NEJMoa2214403, New England Journal of Medicine