La Secció de Radiologia Vascular i Intervencionista realitza un tractament endovascular pioner de l'empelt d'una assistència ventricular

-

La Secció de Radiologia Vascular i Intervencionista del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari de Bellvitge ha dut a terme per primera vegada a Espanya i segona vegada al món un tractament endovascular urgent per esmenar un problema en l'empelt de sortida d'una assistència ventricular.

 

La intervenció va tenir lloc el passat diumenge 18 d'octubre, i va servir per tractar el maneig de la torsió o twist de l'empelt de sortida d'un dispositiu d'assistència ventricular esquerre HeartMate 3.

La torsió d'aquest empelt impedia l'adequada aportació de sang del ventricle esquerre a l'aorta a través de la bomba del dispositiu d'assistència ventricular, de manera que posava en risc la vida de la pacient.

El procediment percutani realitzat va evitar la realització de cirurgia a cor obert amb circulació extracorpòria, amb la conseqüent morbimortalitat intrínseca a aquesta abordatge més agressiu.

És la primera vegada que aquest tractament es realitza a Espanya i només hi ha un cas previ publicat a la literatura mundial.

El procés de diagnòstic, decisió i tractament multidisciplinari va comptar amb la col·laboració dels serveis de Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Angiologia i Cirurgia Vascular, i Anestesiologia i Reanimació de l'hospital.

  • Nou tractament endovascular