La lluita contra el VIH avança amb l’aparició de tractaments injectables i el repte de personalitzar les teràpies

-

Amb motiu de la celebració, avui, del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, la Unitat de VIH i Infeccions de Transmissió Sexual del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital de Bellvitge –una de les pioneres i més prestigioses de Catalunya– recorda que molts dels esforços assistencials actuals van adreçats a optimitzar i personalitzar els tractaments i a millorar la qualitat de vida dels pacients.

“Actualment, en la immensa majoria de pacients, la infecció per VIH es manté estable –afirma el Dr. Arkaitz Imaz, especialista de la Unitat de VIH-ITS–, però aquestes persones continuen patint moltes comorbilitats cròniques associades que impacten de forma impor-tant en la seva salut i qualitat de vida”. Per aquest motiu, afegeix, és important continuar avançant en els tractaments i desplegar noves estratègies com ara la individualització de l’atenció en funció de les necessitats de cada pacient.

Una novetat important en les teràpies és l’aparició del primer tractament injectable contra el VIH, disponible a partir d’avui mateix a Espanya. La Unitat de VIH i ITS de Bellvitge ha participat en els assajos clínics que han permès desenvolupar aquest tractament, que ad-ministra una combinació dels antiretrovirals cabotegravir y rilpivirina. Tot i que només es podrà indicar a un nombre limitat de pacients, el Dr. Imaz destaca que serà una millora sig-nificativa, ja que només hauran d’acudir una vegada cada dos mesos al centre a rebre el tractament i podran deixar de preocupar-se de les pastilles. Això els permetrà “gaudir de més flexibilitat, intimitat i facilitat d’adherència, i els estalviarà alguns problemes d’estigmatització”.

Pel que fa a aquesta darrera qüestió, Imaz lamenta que, “quaranta anys després de l’aparició de la malaltia, les persones amb VIH continuen patint estigma; aquest és un pro-blema greu que cal abordar i resoldre d’una vegada”.

Altres aspectes en què es necessita avançar són el fet que encara hi ha al voltant d’un 15% de pacients que no saben que pateixen la infecció, i que entre el 30 i el 40% de pacients ar-riben a la primera visita ho fan en un estadi avançat de la malaltia. “El repte és diagnosticar més i diagnosticar abans”, conclou Imaz.

La Unitat de VIH i ITS de Bellvitge té, així mateix, un paper destacable en l’àmbit de la re-cerca. A més de participar en un alt nombre d’assajos clínics de medicaments antiretrovi-rals, desenvolupa línies de recerca pròpia, com ara la farmacocinètica del tractament anti-retroviral en diferents compartiments anatòmics, les comorbiditats del VIH amb malalties com ara la patologia cardiovascular o el deteriorament conginitiu, o la recerca en infeccions de transmissió sexual i càncer anal associat al virus del papil·loma humà. Amb la suport de La Marató de TV3, treballa també en la caracterització del perfil de pacient que no manté l’adherència al tractament i el desenvolupament d’estratègies de recuperació dels pacients que han deixat la teràpia.