Els pacients d’Urgències sense afectació o sospita de Covid-19 poden tenir un acompanyant

- Coronavirus

L’Hospital Universitari de Bellvitge permet des d’avui, 25 de novembre, l’entrada d’un acompanyant per als pacients que són atesos al Servei d’Urgències, a excepció de les persones amb diagnòstic o sospita de Covid-19.

Aquest acompanyant haurà de ser el mateix tot el dia, i tota l’estona haurà de romandre a l’habitació amb el pacient, sense passejar per les instal·lacions del servei ni acompanyar el familiar a les proves.

També haurà de fer higiene de mans i evitar al màxim possible tocar els objectes de l’habitació. Els familiars dels pacients a Urgències amb diagnòstic o sospita de Covid-19 continuaran rebent la informació per via telefònica, a través del número 634 298 427.

L’Hospital ha hagut d’aplicar restriccions a l’accés de persones per tal de garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals en el context de l’actual pandèmia. Recordem que es manté la restricció total d’entrada de visites i acompanyants als pacients hospitalitzats i d’acompanyants a consultes externes. La informació sobre els pacients hospitalitzats es facilita a través del número 634 298 442.

  • urgències hub