Els avenços del programa d’atenció integrada a la insuficiència cardíaca comunitària

-

La II Jornada de Treball del comitè operatiu del Programa Territorial d’Atenció Integrada a la Insuficiència Cardíaca Comunitària de la GTMS va aplegar el dia 30 de gener més de 50 professionals de tots els dispositius. 

Així, van participar professionals d’Atenció Primària i equips de cronicitat del SAP Delta; dels serveis de Cardiologia, Medicina Interna, Urgències, Hospitalització a domicili i Programa de cronicitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Hospital de Viladecans; equips de l'atenció d'aguts de Primària (ACUT, SEVIAC, CUAP) i professionals de l'entorn socio-sanitari i treball social.Tots els equips inclouen infermeres i metges, a mes de treballadors socials.  

A la reunió es va actualitzar el desplegament del programa d'atenció integrada, un esforç conjunt entre l’atenció hospitalària, primària i sociosanitària que es va posar en marxa en 2017 sota la direcció del Dr. Josep Comín per assolir la màxima coordinació entre tots els dispositius de salut amb l’objectiu de reduir l’elevada taxa de reingressos post-alta dels pacients amb insuficiència cardíaca.

Fruit de les accions endegades pel programa, ja s’ha aconseguit una reducció del 37% dels reingressos de pacients amb insuficiència cardíaca.