El Dr. Vercher presenta a Kyoto l’estat de la qüestió sobre la teragnosi en tumors neuroendocrins a Europa

- Formació

En representació de l’Hospital de Bellvitge, el Dr. José L. Vercher-Conejero, metge adjunt especialista del Servei de Medicina Nuclear-PET, ha presentat una conferència com a expert europeu en el marc del congrés anual que organitza la Federació Internacional de Medicina Nuclear i Biologia (WFNMB 2022), celebrat aquest setembre al Japó.

La teragnosi és una estratègia de tractament que combina la teràpia amb el diagnòstic i es considera present i futur de la Medicina Nuclear. Si bé és cert que aquest tractament dirigit per imatge ja fa molts anys que es practica en la medicina nuclear, principalment en el maneig del càncer de tiroide, és ara -i gràcies al desenvolupament de noves molècules- quan s'han obert noves esperances en oncologia de precisió i personalitzada, ja que es podran desenvolupar tractaments que permetin atacar directament les cèl•lules tumorals respectant el teixit sa.

De fet, tal i com l’expert de l’HUB ha presentat en el marc del congrés WFNMB 2022, ja s’estan obtenint prometedors resultats en càncers neuroendocrins a partir de la teragnosi.

El 13è congrés de la Federació Mundial de Medicina Nuclear i Medicina, que també ha acollit enguany el congrés anual de la Societat Japonesa de Medicina Nuclear, s’ha centrat en els darrers avanços en imatge mèdica, com la teragnosi o la teràpia en MN, l’interès pels quals ha augmentat de forma exponencial sobretot en oncologia. La recerca i els reptes de futur de l’especialitat per als propers anys també han tingut un paper rellevant.