Bellvitge obté tres acreditacions d’excel·lència de la Societat Espanyola de Cardiologia

-

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha obtingut avui l’acreditació SEC-EXCELENTE de la Societat Espanyola de Cardiologia en tres procediments cardíacs: les assistències ventriculars mecàniques (cors mecànics), el diagnòstic i tractament de la síndrome coronària aguda (infart o angina de pit) sense elevació del segment ST, i el seguiment de dispositius implantables d’estimulació cardíaca (com ara marcapassos, desfibril·ladors automàtics implantables o dispositius de resincronització cardíaca).

Aquestes acreditacions se sumen a l’acreditació SEC-EXCELENTE que l’Hospital Universitari de Bellvitge ja va obtenir anteriorment pel tractament avançat de la insuficiència cardíaca.

El programa SEC-EXCELENTE de la Societat Espanyola de Cardiologia inclou la mesura, la comparació amb estàndards, l’auditoria i l’acreditació final, a càrrec d’un grup d’experts, d’una sèrie de processos i procediments considerats prioritaris en el camp de la cardiologia.

L’acte de lliurament de les noves acreditacions, que han rebut 34 hospitals de l’Estat en 5 categories, ha tingut lloc avui a la Casa del Corazón, seu de la SEC. L’Hospital Universitari de Bellvitge és l’únic centre de l’Estat que ha rebut fins a tres acreditacions en l’acte d’avui.

L'Àrea del Cor de l'Hospital Universitari de Bellvitge és una àrea de referència i avantguarda a l'Estat espanyol, amb una cartera de serveis que inclou tots els procediments cardiològics, inclosos els d'alta especialització i complexitat. En determinats programes (intervencionisme coronari percutani, angioplàstia en l'infart agut de miocardi i asisstències ventriculars mecàniques) és el centre de més alt volum d'activitat de l'Estat.

Amb una plantilla d'uns 250 professionals –entre metges, professionals d'infermeria, auxiliars, administratius i zeladors– té la responsabilitat de l'assistència cardiològica convencional de 500.000 persones, i en determinats programes d'alta especialització, d’entre 1.300.000 i 2.500.000 persones.