Barcelona acollirà la reunió de la xarxa europea ENCALS en 2023

-

Entre els passats dies 1 i 3 de juny es va dur a terme a Edimburg (Escòcia) la reunió de l’ENCALS, la xarxa europea d’ELA, en què la Unitat Funcional de Motoneurona (UFMM ) del Servei de Neurologia de l’Hospital de Bellvitge ha participat de forma activa amb la presentació de diferents pòsters de recerca i moderant diverses taules.

La Dra. Mònica Povedano, cap de la UFMM, encapçala el comitè organitzador local de la trobada a Barcelona de la xarxa de centres de recerca i tractament de l’ELA d’Europa, que es desenvoluparà al mes de juny de 2023.

Des del punt de vista de la recerca, cal destacar que a la reunió d'Edimbug s’han presentat línies d’investigació vinculades a l'ús del coneixement genòmic en la malaltia, tant per conèixer la seva etiopatogènia com per trobar dianes terapèutiques. En aquest línia es van premiar els estudis genòmics i ancestres, del Kings College de Londres, que ha estudiat poblacions de diferents continents.

D'altra banda es van presentar estudis de TDP 43 i el seu rol a la neurodegeneració. Pel que fa a assaigs, es va insistir en la importància dels registres per donar equitat d'accés a tots els pacients. Es va presentar l'estudi amb C9 i ASO de Biogen, que ha estat fallit, i els resultats a SOD 1. Sobre aquest darrer assaig, es va plantejar la necessitat de l'estudi de portadors asimptomàtics.

Pel que fa a processos assistencials es van posar de relleu les bones pràctiques assolides amb les plataformes de telemedicina de Suècia i Alemanya.

En la cloenda del congrés, la Dra. Povedano també va fer una primera invitació a participar en l’edició 2023 a Barcelona, amb un vídeo de benvinguda en que participen diferents professionals de la unitat. 

Vegeu aquí el vídeo