El premi de la prova d'equips de Masterchef, per a recerca en ELA

Televisió Espanyola -

El discurs de Tània Llasera va emocionar, i revertirà en avenços a l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL.

Aneu a la notícia