Actualitat HUB

Bellvitge Hospital en Xifres

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un gran hospital d’alta complexitat. Gran en nombre de professionals, de recursos físics, d’assistències anuals, de procediments innovadors, de projectes de recerca en marxa, d’activitats docents....

Més informació

Professionals
5100

Professionals

Usuari
515000

Pacients atesos l'any

Quirúrgic
35000

Intervencions quirúrgiques

Hospital
12

Acreditacions com Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut