Actualitat HUB

Bellvitge Hospital en Xifres

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un gran hospital d’alta complexitat. Gran en nombre de professionals, de recursos físics, d’assistències anuals, de procediments innovadors, de projectes de recerca en marxa, d’activitats docents....

Més informació

Professionals
5281

Professionals

Usuari
515000

Pacients atesos l'any

Quirúrgic
40618

Intervencions quirúrgiques

Hospital
104627

Urgències ateses