Taxes vigents

Assaigs clínics amb medicaments (CEIm)

Protocol inicial             2.500 €

Modificació substancial    800 €

Assaigs clínics amb productes sanitaris

Protocol inicial             2.500 €

Modificació substancial    800 €

Estudis postautorització observacionals amb medicaments

Protocol inicial             1.000 €

Modificació substancial    300 €

Altres projectes d’investigació

Protocol inicial             1.000 €

Modificació substancial    300 €

 

IVA no inclòs.

En casos justificats, es valorarà l’exempció de taxes.