Les noves sales blanques permetran a l’HUB desenvolupar noves teràpies farmacològiques

- Equipaments
Les sales blanques del nou Servei de Farmàcia són un entorn controlat, amb diferents graus d’esterilitat, equipat per afrontar noves teràpies farmacològiques com ara les teràpies gèniques o les teràpies amb virus transportadors, així com atendre les necessitats diàries d’elaboració de nutricions parenterals, barreges endovenoses i preparació de medicaments perillosos, entre d’altres.

Algunes de les noves teràpies farmacològiques ja són presents a l’hospital i d’altres apareixen dins del marc d’assajos clínics amb altes exigències de compliment de bones pràctiques.

Vegeu en aquest enllaç un vídeo per conèixer la nova àrea de sales blanques de l’HUB.

Amb aquest equipament, el desembre del 2020 es va posar en marxa el programa de medicaments perillosos, en el qual s’estan preparant més de 1.000 elaboracions mensuals per a tots el malalts hospitalitzats en tractament amb aquests tipus de medicaments.

En aquests espais, també es duen a terme activitats molt consolidades com la nutrició parenteral per a una mitjana de 650 malalts hospitalitzats anualment (8.500 bosses de nutrició preparades de forma automatitzada) i per als 15 malalts que actualment formen part del programa de nutrició parenteral domiciliària de l’HUB (4309 bosses anuals). Altres preparacions estèrils amb rellevància són les barreges d’anestèsics per a procediments de cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT) com per exemple la infiltració analgèsica local (unes 30 elaboracions mensuals), i el WAS (wide-awake surgery) per a cirurgia de mà i peu (unes 40 elaboracions mensuals); els col·liris de sèrum autòleg per a malalts amb patologies de la superfície ocular com queratopatia neurotròfica o defectes epitelials persistents, entre d'altres; les bombes elastomèriques d'antibiòtics per a pacients ingressats al HAD (72 malalts durant l'any 2020) i l’elaboració de fórmules magistrals específiques per al servei al·lèrgies (recentment s’han preparat fórmules amb els excipients de les vacunes anti-SARS-CoV-2).

Finalment, cal fer esment que les noves sales blanques disposen d’una àrea amb entorn controlat (ISO 7) dedicada a altres preparacions de no estèrils on es duen a terme fórmules adaptades als requeriments específics de cada pacient i que no es poden obtenir per via comercial. Alguns exemples són el col·liri d'insulina, la crema de metabisulfit sòdic 25%, els glopeigs de tacrolimus 0,1 mg/100 ml o l’aplicació de lidocaïna 2% en orabase.

Amb la construcció i equipament d’aquestes sales blanques es milloren les condicions del treball que ja duia a terme el Servei de Farmàcia i es situa l’Hospital de Bellvitge en un nivell altament competitiu per afrontar nous reptes.

  • Sales blanques HUB
  • Sales blanques HUB
  • Sales blanques HUB
  • Sales blanques HUB