Seguretat dels pacients

El Comitè de seguretat de l'HUB es va crear l'any 2009 en el marc del projecte d'Unitats funcionals de seguretat del pacient impulsat pel Departament de Salut.

 • Impulsar la cultura de seguretat del pacient que permeti la identificació i anàlisi d'esdeveniments adversos, aportant solucions per a prevenir-los i corregir-los.
 • Desenvolupar pràctiques segures mitjançant la formació i l'elaboració de protocols i procediments, que millorin la seguretat del pacient.
 • Fer el seguiment, mitjançant indicadors, de la seguretat del procés assistencial.
 • Promoure la investigació, la docència i la innovació en seguretat del pacient.
 • Facilitar una cultura de seguretat a l'hospital participativa, no punitiva, i d'aprenentatge i millora contínua.
 • Establir les prioritats de seguretat dins l'hospital, dissenyant i posant en marxa pràctiques segures en tots els àmbits.
 • Implantar metodologies de treball que millorin la detecció i resposta eficaç als problemes de seguretat del pacient.
 • Endegar mecanismes proactius que facilitin el desenvolupament de l'atenció en un entorn segur, reduint l'aparició d'efectes adversos.
 • Desenvolupar accions que permetin la participació dels malalts/familiars en temes relacionats amb el seu procés assistencial i amb la seva seguretat.
Seguretat dels pacients HUB

 • La Unitat de Qualitat i Seguretat, conforma el nucli que integra i coordina tots els temes relacionats amb la seguretat del pacient, que inclouen les accions del Comitè de Seguretat, altres Comissions, Comitès i grups de treball, gestors del TPSC Cloud i referents de seguretat.
 • Els Gestors del Sistema de Notificació d’Incidents (TPSC Cloud), professionals que gestionen les declaracions realitzades, analitzant-les i proposant millores i accions que permetin l’aprenentatge i previnguin la seva reaparició.
 • Els Referents de Seguretat, són professionals experts en àrees estructurals específiques de l’HUB (referents d’àmbit) en temes assistencials concrets (referents d’àrea de coneixement), que actuen d’enllaç entre els gestors del sistema de notificació i els professionals de l’HUB.
 • Les Comissions Clíniques i els Comitès de l’hospital formats per professionals especialistes en diferents temes, com ara: C. Infeccions, C. Farmacoterapèutica, C Mortalitat, C Històries Clíniques, C Tumors, C Dolor, C Nutrició, entre d’altres.
Seguretat dels pacients HUB

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: