Composició de la Comissió de Docència

President (cap d’estudis de l’HUB): Dra. Irene Cabello Zamora

Vicepresidenta: Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Vocals (representants dels tutors docents):

Dra. Carme Baliellas Comellas

Dr. Santiago Bolívar Cuevas

Dr. Juan Manuel Crespo Blanco

Dra. Conxi Domínguez Suria

Dra. Mònica Mirò Martin

Dra. Graciela Rodríguez Sevilla

Dra. Silvia Sanz Moreno

Dr. Carles Tramunt Montsonet

 

Vocals (representants dels especialistes en formació):

Dr. Nil Valentines R4

Dr. Pau Bell Casanova R3

Dra. Montserrat Roig Kim R2

Dra. Paula Fernández de Romarategui R1

Dra. Arrate Garmendia Asenso R1

 

Vocal de la Unitat Docent Medicina Familiar i Comunitària: Dra. Rosa Villafafila Ferrero

Vocal en representació de la direcció assistencial: Dra. Evelyn Shaw Perujo

Vocal designat per la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en Salut: Dra. Marta Costa Reverte

Presidenta de la subcomissió de docència d’Infermeria: Sra. Lia Tamar Sánchez Salido

Secretaria de la Comissió: Sra. Amanda Amate Periago

Ubicació: La Comissió de Docència està ubicada a la planta 2 de l’edifici técnico-quirúrgic, color verd, lletra D.

Les secretàries son: Amanda Amate, Vanesa Montoya i Teresa Ardil i el seus telèfons són el 93 260 7651 i 93 260 8482.

E-mail: docencia@bellvitgehospital.cat

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: