Composició

President

Dr. Ricard Ramos Izquierdo 

Vicepresidenta

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Vocal en representació dels tutors

Dra. Carme Baliellas Comellas 
Dra. Olga García García
Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez
Dra. Anna Gumà Martínez
Dra. Mònica Miró Martin

Vocal en representació dels residents

Dra. Laura Pozuelo Arquinbau R5
Dr. Juan Antonio Marin Jiménez R4
Dr. Carlos Déniz Armengol R3
Dra. Eva Fontanilles Arbones R2
Dra. Natalia Garcia López R1

Vocal designat per la Comunitat Autònoma

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Coordinador Unitat Docent Medicina Familiar i Comunitària

Dra. Rosa Villafafila Ferrero

Vocal representant Unitat Docent Psiquiatria i Salut Mental

Dr. José M. Crespo Blanco

Facultatiu especialista designat per la Comissió d’Investigació, Docència i Formació Continuada u órgan equivalent

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Vocal en representació del personal administratiu de l’Hospital i secretaria de la Comissió de Docència

Sra. Consol Felip Farras (Administrativa)

 

Funcions de la Comissió de Docència