Composició de la Comissió de Docència

President (cap d’estudis de l’HUB): Dra. Irene Cabello Zamora

Vicepresidenta: Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Vocals (representants dels tutors docents):

Dra. Carme Baliellas Comellas

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Dr. Juan Manuel Crespo Blanco

Dra. Silvia Sanz Moreno

Dra. Santiago Bolívar Cuevas

Dra. Mònica Mirò Martin

Dr. Carles Tramunt Montsonet

Dra. Marta Costa Reverte

Vocals (representants dels especialistes en formació):

Dr. Nil Valentines R4

Dr. Pau Bell Casanova R3

Dra. Montserrat Roig Kim R2

Dra. Paula Fernández de Romarat Urresti R1

Coordinador de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària:

Dra. R. Villafafila Ferrero

SUBCOMISSIÓ D’INFERMERIA

Presidenta: Lia Tamar Sanchez Salido

Vocal (representant dels tutors docents): Conxi Domínguez Suria

Vocal (representant del personal administratiu) i secretària de la Comissió:

Sra. Amanda Amate

Ubicació: La Comissió de Docència està ubicada a la planta 2 de l’edifici técnico-quirúrgic, color verd, lletra D.

Les secretàries son: Amanda Amate, Vanesa Montoya i Teresa Ardil i el seus telèfons són el 93 260 7651 i 93 260 8482.

E-mail: docencia@bellvitgehospital.cat