Composició

President:

Dra. Irene Cabello Zamora

Vicepresidenta:

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Vocals en representació dels tutors:

Dra. Carme Baliellas Comellas

Dra. Olga García García

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Dra. Anna Gumà Martínez

Dra. Mónica Miró Martin

Dr. Carles Tramunt Montsonet

Vocals en representació dels residents:

Dr. Carlos Deniz Armengol R5

Dra. Eva Fontanilles Arbones R4

Dra. Natalia Garcia López R3

Dr. Nil Valentines Vilaplana R2

Dr. Pau Bell Casanova R1

Vocal designat per la Comunitat Autònoma:

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez Coordinador

Unitat Docent Medicina Familiar i Comunitària:

Dra. Rosa Villafafila Ferrero

Vocal representant Unitat Docent Psiquiatria i Salut Mental: 

Dr. José M. Crespo Blanco

Facultatiu especialista designat per la Comissió de Recerca, Docència i Formació Continuada o òrgan equivalent:

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez

Vocal en representació del personal administratiu de l'Hospital i secretaria de la Comissió de Docència:

Sra. Amanda Amate Periago

Funcions de la Comissió de Docència

La Comissió de Docència de l'Hospital està ubicada a: Hospital Universitari de Bellvitge, planta 2, fase II, edifici tecnoquirúrgic, mòdul D, color verd.

Telèfon: 932 607 651

Fax: 932 607 237

E-mail: docencia@bellvitgehospital.cat