Coronavirus

Segona onada Post Covid HUB
Segona onada Covid modul 2 HUB

Nous canvis en els protocols d'informació i visites

​Davant la preocupant situació epidemiològica actual, l’Hospital Universitari de Bellvitge restringeix totalment les visites de familiars i acompanyants de pacients a tot l’hospital. La mesura té l’objectiu de garantir el manteniment d’una assistència de qualitat i segura per a tots els pacients.

Per pal·liar en la mesura del possible aquesta situació, s’ha reforçat el protocol de canals alternatius d’informació als familiars dels pacients, en especial la informació telefònica.
Si necessita informació mèdica del seu familiar hospitalitzat i/o el mateix pacient autoritza a què s’informi un acompanyant, podrà trucar de dilluns a divendres:
• De 9 a 14 hores a la secretaria del servei on estigui ingressat (mitjançant la centraleta de l’hospital)
• De 14 a 21 hores al telèfon 637 386 160

En la Reanimació Post Quirúrgica (RPQ) l’horari d’accés del familiar/acompanyant serà de 19 a 20 h.

Excepcionalment, a petició de la família, es permetrà prolongar el temps de visita en el cas dels pacients portadors de la targeta CUIDA’m i dels menors d'edat.

A l’àrea Covid, com a norma general continuarà sense estar permès l’accés a familiars. Excepcionalment, a petició de la família, i prèvia valoració de l’equip assistencial, es permetrà l’accés d’un acompanyant en situacions específiques com ara els pacients amb la targeta CUIDA’m o els menors d’edat.

Agraïm la comprensió mostrada per la ciutadania i la col·laboració dels professionals davant la restricció d’accés que ens vam veure obligats a adoptar el passat 8 de juliol davant l’estat de la pandèmia per tal de garantir el màxim possible la seguretat de pacients i professionals.

 

#Hospitalenxarxa #EquipHUB