Un nou fàrmac neuroprotector mostra uns bons resultats preliminars per a l’ictus isquèmic

- Recerca

Segons els resultats de l'estudi APRIL, en que han participat l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL, ApTOLL ha mostrat una bona seguretat en 151 pacients d'ictus isquèmic agut. El treball també destaca que els resultats preliminars d’eficàcia mostren que el fàrmac redueix significativament la mortalitat i la discapacitat funcional a llarg termini.

La prestigiosa revista científica JAMA Neurology ha publicat els resultats positius de l'assaig clínic APRIL de Fase 1b/2a d'aptaTargets, que ha avaluat la seguretat i l'eficàcia de l'innovador fàrmac neuroprotector ApTOLL en combinació amb tractament endovascular (TEV) en pacients amb ictus isquèmic agut.

Els resultats de l’estudi han demostrat que l’administració de 0,2 mg/kg d‟ApTOLL dins de les 6 hores posteriors a l’accident cerebrovascular isquèmic agut en combinació amb TEV va ser segura i ben tolerada i, també, es va associar amb una reducció de la mortalitat del 18% al 5% juntament amb una reducció de la discapacitat funcional als 90 dies en comparació del placebo.

El Dr. Pere Cardona, director del Programa Neurovascular i de la Unitat d’Ictus del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigador principal de l’IDIBELL, ha subratllat la rellevància dels resultats de l’assaig, ja que “és el primer fàrmac neuroprotector que demostra una gran eficàcia i seguretat en la fase hiperaguda de l’ictus greu i això el fa candidat a imminents estudis hospitalaris i prehospitalaris, en que l’HUB i l’IDIBELL són colíders”.

APRIL és un assaig clínic de Fase 1b/2a, doble cec, aleatoritzat, multicèntric, controlat amb placebo i realitzat a 14 centres de referència en ictus a Espanya i França, que es va iniciar el 2020. En total, l'estudi ha inclòs 151 pacients: 32 a la Fase 1b i 119 a la Fase 2a. La població d’estudi han estat homes i dones no embarassades entre 18 i 90 anys amb un accident cerebrovascular incapacitant en el moment de l’aleatorització.

Els pacients van rebre aleatòriament ApTOLL o placebo per via intravenosa abans de la trombectomia. La població total analitzada ha estat de 139 pacients, 42 dels quals han rebut 0,05 mg/kg d'ApTOLL, 42 pacients 0,02 mg/kg d'ApTOLL i 55 han rebut placebo. El criteri principal de valoració ha estat la seguretat determinada per la mort, l'hemorràgia intracranial simptomàtica, l'accident cerebrovascular maligne i l'accident cerebrovascular recurrent.

Els criteris de valoració secundaris relacionats amb l'eficàcia han inclòs el volum final mitjà de l'infart mesurat a les 72 hores, la gravetat dels símptomes de l'accident cerebrovascular avaluada per l'escala d'accidents cerebrovasculars dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) dels Estats Units a les 72 hores i la discapacitat als 90 dies en termes de Rankin Score modificat (mRS). L'ictus afecta 1 de cada 4 adults més grans de 25 anys al llarg de la seva vida. Aquesta dada situa la patologia com a segona causa de mort i una de les causes principals de discapacitat a llarg termini.

L'ictus isquèmic agut representa el 85% del total. Tot i que en els darrers anys s'ha demostrat que els tractaments de reperfusió aconsegueixen consistentment la recanalització arterial en el 85% i el 90% dels casos, més del 50% dels pacients tractats desenvolupen una discapacitat de moderada a greu. En aquest context, hi ha una clara necessitat mèdica de desenvolupar nous fàrmacs amb efecte neuroprotector per millorar els resultats de l'ictus en paral·lel als tractaments de reperfusió. ApTOLL compta amb la designació de medicament prioritari (PRIM) de l'Agència Europea de Medicaments (EMA).

Article de referència:

Safety and Efficacy of ApTOLL in Patients with Ischemic Stroke Undergoing Endovascular Treatment

Hernández-Jiménez M, Abad-Santos F, Cotgreave I, Gallego J, Jilma B, Flores A, Govin T, Vivancos J, Hernández-Pérez M, Molina C, Montaner J, Casariego J, Dalsgaard M, Liebeskind D, Cobo E, Castellanos M, Cardona Portela P, Masjuán J, Moniche F, Tembl J, Terceño Izaga M, Arenillas J, Callejas P, Olivot J, Calviere L, Henon H, Mazighi M, Piñeiro D, Pugliese M, González V, Moro M, Garcia-Tornel A, Lizasoain I, Ribó M. JAMA Neurology, 2023.