Un estudi constata els bons resultats de l’actualització de criteris en trasplantament hepàtic ‘split’

- Formació

Professionals de la Unitat de Trasplantament Hepàtic de l’Hospital Universitari de Bellvitge han liderat una publicació conjunta de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i de les tres unitats de trasplantament hepàtic de Catalunya que confirma el bon resultat dels nous criteris per als trasplantaments hepàtics split a Catalunya.

El trasplantament hepàtic split és un procediment pel qual el fetge d’un donant es divideix en dues parts per obtenir empelts per a dos receptors. L’èxit d’aquesta tècnica radica en l’experiència quirúrgica de l’equip –ja que és fonamental una adequada bipartició que faciliti l’implant posterior de tots dos empelts– però també en la correcta selecció dels donants i dels receptors.

L’any 2018, la Comissió Assessora de Trasplantament Hepàtic de l'OCATT, formada per professionals dels equips dels hospitals de Bellvitge, Clínic i Vall d'Hebron i de l'OCATT, va decidir redefinir la distribució de donants, considerant candidats potencials per a split tots aquells menors de 35 anys, i flexibilitzar la selecció dels adults com a possibles receptors de l'empelt dret.

L’estudi ara publicat a la revista Cirugía Española, que, per part de l’Hospital Univeristari de Bellvitge, signen la Dra. Oriana Barrios (primera firmant) i la Dra. Laura Lladó, va tenir com a objectiu principal avaluar els resultats obtinguts després d’aquesta ampliació de criteris.

En comparar les llistes d'espera es va evidenciar una disminució significativa tant a la d'adults com a la infantil, i en tres ocasions no hi va haver receptors pediàtrics en llista d'espera. A més, l'anàlisi de les dades no va observar diferències significatives pel que fa a morbiditat o mortalitat, ni en la supervivència global del grup de receptors adults d'empelts split. L'article conclou que la flexibilitat en la selecció del receptor adult i la nova distribució de donants ajuda a augmentar la taxa de bipartició i permet reduir la llista d'espera pediàtrica sense afectar els resultats en els trasplantats adults ni la seva estada en llista d'espera.

Accés a l'article publicat:

Optimización de los resultados del programa de bipartición hepática para trasplante split