Primer premi del XV Congrés ACCLC per a professionals del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud

-

El comitè científic del XV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, que ha tingut lloc a Alp entre el 9 i l’11 de juny, ha atorgat el primer premi a la millor comunicació oral a Isabel Cachón, M. José Castro i Lourdes Sánchez, professionals del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS).

El treball premiat duu per títol “Establiment d’un nou model per a l’estimació de límits de canvi (deltacheck) aplicat a magnituds bioquímiques i hematològiques”. El degà del Col•legi de Biòlegs de Catalunya, Lluís Tort, ha fet entrega del diploma a les autores.

També s’ha atorgat el premi al millor pòster comentat a Isabel Cachón, María Rosa Navarro i María José Castro pel treball “Estimació de la incertesa de mesura de diverses magnituds bioquímiques al Laboratori Clínic”.

A més de rebre el guardó, els professionals de l’HUB i el LCTMS han tingut un paper destacat en el congrés:

  • la facultativa especialista en Anàlisis Clíniques, Anna Cortés Bosch de Basea, ha moderat la taula rodona “Microangiopaties trombòtiques”
  • la facultativa especialista en Anàlisis Clíniques, Loreto Rapún Mas, ha abordat la classificació de les microangiopaties trombòtiques i el paper del laboratori clínic en seu el cribratge
  • el facultatiu del servei de Medicina Intensiva de l’HUB, Joan Sabater Riera, ha abordat el diagnòstic clínic i el tractament de les microangiopaties trombòtiques
  • la facultativa especialista en Anàlisis Clíniques, María Rosa Navarro Badal, ha abordat l’impacte de la incorporació de les proves no invasives de cribratge pre¬natal a Catalunya, que també ha obtingut el premi al millor pòster
  • la facultativa especialista en Bioquímica Clínica, María José Castro Castro, ha moderat la taula rodona “El laboratori clínic en l’avaluació del risc cardiovascular

El congrés ha estat organitzat per l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic, associació científica i professional relacionada amb totes les disciplines i especialitats sanitàries que constitueixen les ciències de laboratori clínic: la bioquímica, la citogenètica, la genètica molecular, l’hemostasiologia, la microbiologia i la parasitologia clíniques, des del punt de vista de les disciplines, i les anàlisis clíniques, la bioquímica clínica, la genètica, la immunologia i la microbiologia i parasitologia, des del punt de vista de les especialitats de les ciències de la salut.