L’Hospital de Bellvitge inaugura una unitat dedicada en exclusiva a preparar el pacient quirúrgic

-

La nova unitat s’ha dissenyat de manera innovadora mitjançant la metodologia de gestió per processos Lean, basada en la participació dels professionals. Alhora, la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria s’ha traslladat a unes noves instal·lacions.

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha inaugurat aquest mes de febrer la Unitat de Recepció i Preparació del Pacient (URPP), dedicada en exclusiva a la recepció i preparació dels pacients que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica. És la primera vegada que l’hospital crea una unitat que concentra en un sol espai tot aquest tipus d’activitat. Així mateix, es tracta també de la primera ocasió en què l’Hospital de Bellvitge dissenya una nova unitat aplicant la metodologia de gestió per processos Lean basada en la participació dels professionals.

La metodologia Lean és una estratègia de revisió de les formes de treball d’una empresa o institució on tots els professionals implicats en un procés posen en comú els problemes o ineficiències que detecten i, a partir d’aquí, s’impulsen millores i s’elimina tot allò que no aporta valor.

Actualment, a l’Hospital de Bellvitge ja hi ha una trentena de grups que apliquen aquesta metodologia a un gran nombre d’àmbits de treball, incorporant-hi en molts casos l’experiència del pacient per poder recollir la seva visió i incloure-la en els seus treballs de millora contínua.

El grup del procés quirúrgic es va posar en marxa l’any 2017. Una de les ineficiències que van identificar els professionals va ser l’existència d’un pic assistencial en un marge estret d´horari, en el qual coincidien processos rellevants com ara l’ingrés i la preparació del pacient que ha de ser intervingut quirúrgicament i el procés d´alta hospitalària. Aquestes reflexions va portar a plantejar la separació de les tasques de preparació del pacient.

Això va coincidir amb la previsió del Pla Director de l’Hospital d’ubicar en un mateix nivell la preparació i l’activitat quirúrgica per millorar l’eficiència i la comoditat de pacients i professionals.

Segons destaca la Dra. Ana Álvarez, adjunta a Direcció de Processos, Avaluació i Gestió de Coneixement de l’Hospital de Bellvitge, “habitualment Lean no busca crear noves estructures sinó millorar la manera de treballar amb les persones i els recursos ja existents, però quan sorgeix l’oportunitat de crear des de zero una nova unitat d’acord amb el disseny per processos, el resultat és especialment gratificant”. Ana Álvarez explica també que, “com passa sempre amb els projectes Lean, la implementació d’aquesta mesura de millora ajuda a destapar altres ineficiències que abans quedaven amagades, cosa que t’impulsa a continuar treballant per millorar”.

Aquesta forma innovadora d’abordar la posada en marxa d’una unitat ha requerit també una capacitat d’adaptació a noves maneres de treballar per part de la Direcció de Serveis Generals de l’hospital, responsable de les obres.

Amb la creació de la nova URPP de l’Hospital de Bellvitge, es pretén aconseguir un activitat de recepció i preparació quirúrgica més eficient i reduir el temps d’espera del pacient abans de la cirurgia. Pel que fa a la gestió de l’hospital, s’espera que tingui un impacte en l’optimització de l’ús dels quiròfans.

La nova URPP atén diàriament uns 100 pacients i aglutina funcions que abans es realitzaven –conjuntament amb altres tasques– en quatre llocs diferents de l’hospital. S’hi preparen totes les cirurgies que es realitzen a l’hospital, i properament incorporarà també la preparació de les proves intervencionistes.

Es troba situada a la tercera planta de l’edifici principal de l’hospital, i s’ha dissenyat de forma que les seves estructures s’adaptin al màxim a les diferents fases de recepció i preparació per les quals passen els pacients. Inclou una zona administrativa de recepció; una zona de 6 boxes per a la visita d’infermeria (revisió de la història clínica del pacient, la presa de constants vitals i l’obtenció d’analítiques si s’escau); una zona de vestidors i dutxes, i una altra àrea més diàfana on els pacients esperen el mínim possible abans de ser traslladats al quiròfan un cop preparats.

Entre les millores introduïdes, hi ha una nova polsera per facilitar la traçabilitat del pacient  en el procés quirúrgic, així com una aplicació informàtica que aglutina el recorregut prequirúrgic i l’intraquirúrgic del pacient i proporciona tant als professionals com als familiars informació en temps real sobre el lloc en el qual es troba.

Rosa Sánchez Cabrera, cap de l’Àrea Infermera de Nefrologia, Urologia, Curta Estada i URPP de l’Hospital de Bellvitge, destaca que “els inicis de la nova unitat han estat complexos, però el funcionament s’ha anat reajustant i, gràcies a les aportacions i l’expertesa dels professionals que treballen directament a la unitat, s’ha aconseguit un flux adequat”. Un dels avantatges de l’URPP que destaca Sánchez Cabrera és que “ens permet l’estandardització d´alguns processos i centralitzar  la  informació sobre qualsevol tipus d’incidència i poder realitzar accions de millora, per exemple si un pacient no ha rebut la informació adequada sobre la seva cirurgia o si hi pot haver algun canvi de programació no previst”.

Nova Unitat de Cirurgia Ambulatòria

Simultàniament a la construcció de les instal·lacions de l’URPP, una unitat de la mateixa planta ha estat totalment remodelada per acollir la nova Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (UCMA), en substitució de la que es trobava ubicada a l’edifici tecnoquirúrgic.

L’UCMA és una unitat de funcionament diürn per la qual passen pacients sotmesos a cirurgia major ambulatòria que no necessiten ingrés hospitalari però sí cures postoperatòries de curta durada o algun altre tipus d’atenció fora del quiròfan.

Situada també al mateix nivell que els quiròfans, la nova UCMA disposa d’instal·lacions renovades i inclou un total de 29 punts d’assistència.