L’Hospital de Bellvitge inaugura una nova Unitat de Diàlisi que duplica la capacitat de l’anterior

- Equipaments

Les noves instal•lacions proporcionaran més comoditat i seguretat als pacients i permetran donar un impuls important a la diàlisi domiciliària.

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha inaugurat avui una nova Unitat de Diàlisi que substitueix les anteriors instal•lacions, i que modernitza i duplica la capacitat de les dependències de què l’hospital disposava fins ara.

La nova Unitat, que ocupa prop de 1.000 m2 de la planta -1 de l’edifici principal del centre, està dotada amb l’equipament més avançat i permetrà incrementar l’activitat i donar un impuls important a la diàlisi domiciliària. Així mateix, proporcionarà més comoditat i seguretat als pacients, i potenciarà la innovació i la recerca.

Les obres han durat més d’un any i han estat el resultat d’un innovador concurs públic de l’Institut Català de la Salut, adjudicat a l’empresa Palex Medical, on, entre altres aspectes, s’ha valorat l’adequació del projecte a les necessitats de la innovació i la recerca. Amb les noves instal·lacions, la Unitat de Diàlisi del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge passa a disposar de 8 a 20 punts per a hemodiàlisi de pacients crònics, de 2 a 4 punts d’hemodiàlisi per a pacients aïllats (incloent una habitació amb pressió negativa), i de 3 a 6 punts d’hemodiàlisi per a pacients en hospitalització convencional. Així mateix, duplica la capacitat de l’àrea d’implementació de tècniques domiciliàries (diàlisi peritoneal i hemodiàlisi domiciliària) i amplia i renova l’àrea per a nefrologia intervencionista, on es porten a terme les biòpsies renals i la col•locació de catèters.

La nova unitat disposa, com l’anterior, dels equips d’hemodiàlisi més avançats i, com a novetat, està dotada d’una planta d’aigua per a hemodiàlisi de darrera generació, amb sistemes de control i desinfecció d’alta tecnologia.

El Servei de Nefrologia de Bellvitge porta a terme cada any unes 10.000 sessions d’hemodiàlisi, la meitat a pacients hospitalitzats i, l’altra meitat, a malalts crònics amb caràcter ambulatori. L’hospital estima que les noves instal·lacions permetran que les sessions ambulatòries passin de les 5.000 actuals fins a prop de 10.000. Per la seva banda, els pacients hospitalitzats podran veure reduït al mínim el nombre de sessions que havien de fer en horari nocturn, que fins ara eren prop de la meitat. En el cas dels pacients en aïllament, les noves instal·lacions els donaran les màximes garanties de seguretat.

D’altra banda, els nous espais per a entrenament dels pacients que es preparen per fer diàlisi domiciliària permetran incrementar el nombre de persones tractades a casa, en la línia del que recomanen les societats científiques i sol•liciten els pacients. A l’Hospital de Bellvitge, el programa de diàlisi peritoneal –una tècnica que es realitza sempre en el domicili– inclou ja uns 70 pacients prevalents, mentre que els innovadors programes d’hemodiàlisi domiciliària, iniciats el juliol de 2019, ja incorporen actualment uns 10 pacients anuals i l’hospital espera poder duplicar aquest nombre gràcies a les noves instal·lacions.

Segons explica el Dr. Josep M. Cruzado, cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’objectiu és aconseguir que les tècniques domiciliàries superin el 20% del total. “Sabem pels estudis –afirma– que l’apoderament del pacient i la seva motivació per a l’autocura són fonamentals, i que la seva implicació és un element clau de l’èxit del posterior trasplantament de ronyó”. En aquest mateix sentit, Cruzado afegeix que la nova Unitat de Diàlisi “s’ha concebut perquè giri al voltant del pacient; volem que el pacient s’impliqui en la presa de decisions i que sigui ell, amb el suport dels professionals assistencials, qui triï quina és la millor tècnica de tractament substitutiu fins al moment del trasplantament”.

En l’àmbit de la innovació, Cruzado destaca que la nova Unitat de Diàlisi “vol ser capdavantera tant a Catalunya com a Espanya en innovació tecnològica i de procés assistencial, sense oblidar la recerca, especialment en projectes d’atenció domiciliària”.

La malaltia renal crònica fa que els ronyons no siguin capaços d’eliminar de manera natural les toxines acumulades a la sang. En les seves fases avançades, cal un tractament substitutiu, el més efectiu dels quals és el trasplantament renal. Tanmateix, els pacients que no poden rebre un ronyó o estan a l’espera d’un òrgan han de ser tractats mentrestant amb hemodiàlisi o diàlisi peritoneal. L’Hospital de Bellvitge és líder en trasplantaments renals a Espanya (amb 196 intervencions realitzades el 2019, i 148 fetes el 2020 malgrat la pandèmia), però, tot i l’alta activitat d’aquest i altres centres catalans, s’està lluny encara de poder oferir un trasplantament en un termini curt de temps a tots els pacients en diàlisi.