Les modernes instal•lacions de radiofarmàcia de l’Hospital de Bellvitge miren cap al futur

- Equipaments

La Unitat de Radiofarmàcia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, que va ser totalment remodelada fa poc més d’un any, està preparada per incorporar nous radiofàrmacs tant de cara a l’assistència com a la recerca, un fet que li permet donar resposta a les totes necessitats assistencials del present i tenir una visió de futur.

Aquesta unitat, que funciona en el marc del Servei de Medicina Nuclear, és la responsable de portar a terme la preparació i administració de radiofàrmacs, substàncies que, un cop injectades al pacient, fan una funció de contrast que permet als especialistes observar en viu el funcionament de l’interior de l’organisme amb tecnologies com ara la tomografia d’emissió de positrons (PET). Això possibilita el diagnòstic precís de diverses patologies complexes neurològiques (malalties neurodegeneratives, demències, trastorns del moviment, epilèpsia), cardiovasculars, oncològiques, digestives o renals, entre d’altres, el que facilita la prescripció del tractament més adequat per a cada pacient.

La unitat compleix amb totes les condicions de bones pràctiques de fabricació establertes internacionalment per a la correcta preparació dels radiofàrmacs, garantint així les màximes condicions de seguretat i de qualitat.

Un dels fets diferencials en relació amb altres instal·lacions radioactives és que la sala blanca disposa de dues àrees separades: l'àrea de marcatge cel·lular i l’àrea de preparació de radiofàrmacs. Cadascuna d’elles disposa de dues cabines de seguretat biològica. Gràcies a això, s’aconsegueix la realització de diferents procediments simultàniament, evitant la possibilitat de contaminacions creuades.

Un altre fet diferencial és que la sala blanca disposa d’una àrea independent per a la síntesi de nous radiofàrmacs PET imprescindibles per al desenvolupament en l'àmbit de la investigació.

A més, la sala de control de qualitat està equipada amb una vitrina de gasos i un cromatògraf líquid d’alta resolució, on es poden realitzar els controls de qualitat dels radiofàrmacs PET per a l'activitat assistencial i de recerca.

Els espais es completen amb la sala d’administració de radiofàrmacs, la sala d’espera per a pacients ingressats, la sala per a estudis de ventilació pulmonar, la sala de residus radioactius, i els lavabos adaptats. Un sistema de comunicació de dosis de radiofàrmacs entre les àrees de la sala blanca i entre aquestes i la sala d’administració de les dosis permet reduir el risc d’irradiació al personal i als pacients.

L’Hospital Universitari de Bellvitge va tenir el primer PET/TC públic d’Espanya l’any 2003 i va ser també el primer centre públic a disposar, l’any 2016, de dos PET/TC. Actualment està realitzant les obres d’adequació per acollir, en els propers mesos, un Centre d’Alta Precisió Diagnòstica amb el primer PET/RM de la xarxa pública de l’estat, amb la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

A l’Hospital Universitari de Bellvitge s’hi fan actualment més de 9.000 exploracions anuals de PET/TC i es dona servei a una àmplia àrea geogràfica de Catalunya. A més, s’hi fan més de 15.000 exploracions gammagràfiques i més de 1.000 proves de marcatge cel•lular en pacients provinents de diversos hospitals.