La Dra. Jiménez defensa al Parlament de Catalunya la regulació de la publicitat de jocs d’apostes

- Recerca

La cap del Servei de Psicologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, la Dra. Susana Jiménez, ha participat com a experta a la ponència del Projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, que actualment es debat a la cambra catalana. “La publicitat i l’exposició al joc ajuden a normalitzar-lo i generen actituds positives entorn aquesta activitat”, ha recalcat Jiménez davant dels partits polítics.

El 2% de la població presenta conductes problemàtiques amb el joc, augmentant fins el 3,53% en el cas dels més joves (d’entre 18 i 25 anys) i, particularment, la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de Bellvitge atén 350 nous casos cada any. Aquestes han estat algunes de les dades que la Dra. Susana Jiménez, que lidera a l’HUB una de les Unitats amb l’activitat assistencial i de recerca més intenses de l’Estat espanyol, ha donat durant la seva intervenció al Parlament de Catalunya.

“Existeixen prou evidències empíriques sobre els efectes negatius de la publicitat de jocs d’apostes com per estar-hi en contra. En tot cas, caldrien campanyes de prevenció que alertin sobre els riscos que suposa l’activitat”, ha ressaltat Jiménez. La psicòloga clínica de l’HUB ha apuntat diferents tendències en aquest àmbit que avalen la regulació de la publicitat, especialment online: el 15% de la població general i el 35% població clínica afirmen que la publicitat ha impactat significativament en la seva conducta de joc (o ha ajudat a iniciar-la o l’ha agreujat); a més, malgrat la regulació, nens i adolescents continuen exposats a la publicitat a través d’entorns presencials i, sobretot, online.

“La limitació o regulació de la publicitat té un efecte claríssim per a la prevenció” ha conclòs la Dra. Jiménez, que ha compartit taula amb experts en comunicació com Enric Marín, Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Iolanda Tortajada, Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili.

Característiques del joc d'apostes en joves

El joc d’apostes constitueix un greu problema social des de fa dècades, tot i que el perfil de la persona afectada ha anat canviant al llarg del temps. Ara mateix, el més freqüent és el del jove amb preferència per als jocs online i de tipus estratègic (en els quals les habilitats com a jugador influeixen en el resultat), com ara les apostes esportives, els jocs de cartes o alguns jocs de casino. Els problemes amb els jocs d’apostes continuen sent més prevalents en homes, tot i que cada vegada hi ha més dones que fan servir el joc en línia, especialment per regular estats emocionals negatius o per escapar de problemes com la soledat, la frustració o la insatisfacció amb les seves vides. En aquest sentit, la popularitat dels jocs en línia ha sorgit com un problema relativament recent i representa un repte social i de salut pública.