El Servei de Microbiologia de l’Hospital de Bellvitge estrena instal•lacions per respondre a l’augment de la demanda de proves a tot el territori

- Equipaments

El nou espai millora els fluxos de treball i la interacció de les diferents àrees diagnòstiques.

El Servei va dur a terme més d’un milió i mig de proves el 2021 i està operatiu set dies a la setmana durant tot l’any.

La tasca del Servei de Microbiologia de l’Hospital de Bellvitge és imprescindible per a moltes àrees assistencials del centre i per a pacients de l`Àrea Metropolitana Sud del l’ICS

L’any 2018 el Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) va realitzar 370.000 proves diagnòstiques. Només tres anys després, la xifra es va multiplicar per quatre: el 2021 el servei va fer 1.576.000 proves, de les quals 640.000 va ser PCR i 63.000 serologies del SARS-CoV-2. “No ha canviat només la metodologia de diagnòstic, sinó també el tipus i la quantitat de mostres que rebem, i el nostre àmbit de treball, que ha passat dels pacients ingressats als hospitals de Bellvitge, Viladecans i Duran i Reynals a incloure també els pacients atesos als equips d’atenció primària i ASSIR de l`Àrea Metropolitana Sud del l’ICS, d’on rebem mostres de més de 80 centres d’extracció”, explica la Dra. M. Ángeles Domínguez, cap del Servei de Microbiologia de l’HUB. El Servei de Microbiologia forma part del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud i treballa en tres torns (matí, tarda i nit), els set dies de la setmana.

Amb les noves instal·lacions, que ocupa des de fa poques setmanes a la planta 0 de l’hospital, el Servei de Microbiologia està en disposició de donar resposta a l’augment del volum de proves diagnòstiques amb una millora dels processos. La disposició lineal dels equips d’anàlisi afavoreix, per exemple, fluxos de treball molt més eficients i que faciliten les relacions entre els diferents laboratoris que integren el servei, com ara els de bacteriologia, sensibilitat antibiòtica, virologia i diagnòstic molecular, serologia o micobacteris. Tal com explica la Dra. Domínguez, “en un espai ampli i ben organitzat és més fàcil compartir l’ús de determinats equips i optimitzar-ne l’ús”. D’aquesta forma, per exemple, s’han agrupat a la mateixa àrea diversos equips destinats al diagnòstic urgent, millorant aquest àmbit del servei. També el laboratori de sensibilitat antibiòtica ha pogut unificar el seu equipament. Aquest laboratori dona suport sostingut a la vigilància de les infeccions per bacteris resistents a múltiples antibiòtics, i col•labora estretament en els Programes d’Optimització de l’Ús dels Antibiòtics (PROA), tant a l’àmbit hospitalari com a l’assistència primària.

Als nous espais s’han dissenyat àrees tècniques específiques aïllades de la resta, que concentren els equips que generen soroll, calor o que requereixen condicions d’instal•lació especials. D’aquesta forma, el gruix de professionals del servei, en total prop d’un centenar entre facultatius, residents i tècnics de laboratori, treballen en un espai amb bons accessos i condicions ambientals adequades.

El Servei de Microbiologia compta també amb àrees de seguretat especial, com ara el laboratori de Virologia i Diagnòstic Molecular, on les mostres es tracten amb les mesures de bioseguretat requerides per garantir la protecció dels professionals i per evitar la contaminació de les mostres; o el laboratori de Micobacteris, on es fa el diagnòstic de tuberculosis i altres infeccions de transmissió aèria, el qual està dotat d’una zona àmplia de bioseguretat amb pressió negativa, que evita la disseminació de patògens a l’exterior en el procés de treball amb les mostres.

Durant l’any 2021, el Servei de Microbiologia de l’HUB va incorporar l’estudi de variants genòmiques de SARS-CoV-2, mitjançant tècniques de seqüenciació de nova generació (NGS). “Es tracta d’una tecnologia complexa, que reservàvem per a estudis minoritaris i de recerca, i que hem implantat per donar suport al diagnòstic clínic, a un ritme molt superior al que hauríem imaginat abans de la covid, gràcies a la capacitació dels nostres professionals”, subratlla la Dra. Domínguez.

Amb les noves instal·lacions, l’expertesa dels professionals i la tecnologia que es va incorporar durant la pandèmia, el Servei de Microbiologia de l’HUB està en disposició d’assumir el rol fonamental que li pertoca en el diagnòstic de les malalties infeccioses. El diagnòstic microbiològic ha de tenir un impacte cada vegada més important en l’atenció individualitzada i precoç dels pacients que pateixen una infecció greu, així com en la vigilància de l’extensió de certes infeccions, en la racionalització del consum d’antibiòtics i en el diagnòstic de les infeccions per agents nous. Com a reptes de futur més immediats per a la Microbiologia, la Dra. M. Ángeles Dominguez destaca l’automatització de la bacteriologia i la potenciació de les tècniques de diagnòstic molecular, dues àrees en què el Servei de Microbiologia de l’HUB treballa per ser capdavanter.