L'Hospital Universitari Bellvitge rep el premi a la millor evolució del programa d'adequació de la transfusió als hospitals

- Recerca

L’Hospital Universitari de Bellvitge va rebre el premi a l’hospital amb un major increment anual en l’índex MAPBM (Maturity Assessment in Patient Blood Management) durant l’acte de lliurament dels III Premis MAPBM-Vifor, que va tenir lloc de forma remota i descentralitzada el dia 30 de novembre. Optaven a aquests guardons, organitzats pel Grup de Recerca MAPBM i Vifor Pharma, els 47 hospitals d’Espanya que participen al programa.

El Patient Blood Management (PBM) és la millor estratègia per adequar la transfusió en els hospitals i és una recomanació de l'OMS des de 2010 i de la Unió Europea des de 2017. La posada en marxa d'un programa de PBM és transversal a tota l'organització, multidisciplinari, i suposa una transformació en la cultura organitzativa.

El projecte MAPBM (Maturity Assessment Model in PBM) es va dissenyar en 2014 com una eina per a la gestió i anàlisi dels programes de PBM que permet:

 • Identificar la variabilitat transfusional per procediments.
 • Avaluar la maduresa de les pràctiques clíniques existents per evitar la sobretransfusió en el centre.
 • Facilitar la implementació dels diferents components d'un Programa de PBM.
 • Avaluar de forma continuada els resultats dels processos clínics, transfusionals i l'evolució clínica del centre.
 • Monitorar el grau d'implantació i extensió dels seus programes de PBM.
 • Comparar-se amb altres centres (benchmarking).
 • Facilitar la comunicació entre els equips mèdics i la direcció en la implantació del PBM i fer seguiment dels resultats.

El model d'anàlisi d’aquesta eina es basa en una matriu de maduració que inclou les 4 dimensions necessàries de tot procés de transformació - organització, formació, tecnologia, i processos -, estructurades en un 'quadre de comandaments' amb els principals indicadors de qualitat en PBM i relacionats amb els resultats de transfusió i outcomes. Analitza paràmetres de:

 • Estructura: organització, formació, sistemes d'informació
 • Processos: Es basen en els tres pilars de PBM aplicats en 5 procediments intensius en consum de concentrats d'hematies, Índex transfusional ajustat per casuística i comorbiditats: artroplàstia primària de maluc i genoll, fractura de maluc, cirurgia de càncer colorectal oberta i laparoscòpica, cirurgia valvular cardíaca i hemorràgia digestiva.
 • Resultats: mortalitat, estada, complicacions, reingressos a 30 dies. Els hospitals participants disposen d’un informe anual dels resultats propis i comparats amb la mitjana d’entre tots els centres participants. Els resultats de les variables analitzades són lliurats exclusivament al Centre per la seva difusió.

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha participat en el projecte MAPBM des de l'any 2016. La líder clínica del projecte a l'HUB és la Dra. María José Colomina, cap del Servei d’Anestesiologia i Reanimació, i compta amb la implicació dels serveis de Cirurgia Ortopèdica, Cirurgia Cardíaca i Cirurgia General i Digestiva principalment, i d’altres serveis en un futur proper.

Cal destacar també la participació del Servei de Codificació i Secretària Tècnica, bàsic per a l’extracció dels diferents conjunts de dades necessàries per fer l’anàlisi anual i obtenir la informació necessària.

 • PBM HUB