Dos anys de la Unitat Funcional d’Hipertensió Intracranial – Papil·ledema

- Recerca

La Unitat Funcional d’Hipertensió Intracranial – Papil·ledema, ubicada a la consulta de Neurooftalmologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha analitzat l’activitat portada a terme al cap de dos anys de la seva posada en marxa, amb uns resultats àmpliament satisfactoris tant per als pacients com per als facultatius.

En aquesta unitat funcional única a Catalunya, posada en marxa el febrer de 2022, hi col·laboren estretament els serveis de Neurologia i Oftalmologia amb l’objectiu d’unificar l’atenció als pacients amb hipertensió intracranial. La consulta monogràfica està integrada per les oftalmòlogues Silvia Muñoz i Laura Vigués i pel neuròleg Albert Muñoz Vendrell, i té una periodicitat mensual.

Les malalties amb hipertensió intracranial primària (pseudotumor cerebri) o secundària són altament discapacitants per la freqüent afectació visual, la cefalea molt invalidant i altres morbilitats associades (obesitat, apnea de la son...). El treball en equip de les dues especialitats permet l'optimització de recursos, evitar duplicacions de visites i millorar la comunicació entre especialistes i pacients. En un sol dia de visita, es realitzen al pacient les proves complementàries visuals i s'avalua l'estat de la funció visual i la cefalea, que és un símptoma prevalent i molt invalidant.

Els pacients destaquen la comoditat de no haver de realitzar consultes duplicades i de disposar de clars interlocutors de la seva malaltia. Pel que fa a l’equip mèdic, valora molt positivament la capacitat de prendre decisions consensuades de manera immediata, així com el treball complementari en una patologia complexa i multidisciplinària.

En aquests dos anys, s’han realitzat un total de 151 visites a 44 pacients. S'han indicat 11 procediments quirúrgics (9 vàlvules de derivació i 2 fenestracions del nervi òptic) en casos amb mal control de la malaltia, amb greu amenaça visual o amb impossibilitat de tractament mèdic per mala adherència o insuficiència renal. Cal destacar la col·laboració amb el Servei de Neurocirurgia pel que fa als registres i implants valvulars.

A més de l’activitat assistencial, la unitat ha participat en diverses reunions científiques nacionals, a les quals ha aportat l’experiència extreta d’aquesta consulta monogràfica. També han presentat els resultats de la seva investigació i alguns casos clínics complexos al congrés europeu biennal de Neurooftalmologia (Birmingham, 2022), on també participaran aquest any amb nous treballs (Rotterdam, 2024).

Finalment, s’ha posat en marxa un registre de pacients amb hipertensió intracranial, que permetrà monitorar l’evolució de tots els pacients atesos a la consulta, millorant així el seguiment i donant peu al naixement de noves línies de recerca en aquesta patologia.