Bellvitge participa de forma destacada en el document dels col·legis de metges sobre l’impacte de les apostes online

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet públic el Document de Posició "El joc d’aposta en línia: impacte en la salut d’un fenomen emergent", en el qual alerta de l’increment que està experimentant el joc d’aposta en línia als països del nostre entorn i de l’elevat risc que això té per a la salut, especialment de joves i adolescents.

La Dra. Susana Jiménez, coordinadora de la Unitat de Joc Patològic del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge i el Dr. Josep Manuel Menchón, cap de l’esmentat servei, són dos dels autors del document, que alerta sobre la proliferació del joc en línia, especialment de les apostes esportives i el seu potencial addictiu entre les persones joves. Ja hi ha evidència, a escala mundial, de l’augment de tractaments i consultes en dispositius assistencials especialitzats entre els jugadors d’apostes esportives.

Els estudis mostren que els adolescents (de 14 a 17 anys) consideren les apostes esportives com una activitat implícita de l’esport i, per tant, com una experiència social lligada a la diversió que no comporta cap risc associat. En aquest sentit, el Document de Posició alerta que, per primera vegada a la història, nens, adolescents i joves estan sent exposats a publicitat que estimula el joc de manera indiscriminada, presentant-lo com una activitat lligada a celebritats del món de l’esport i de l’espectacle. Es tracta, segons els experts, de la primera generació que ha viscut un increment tan important de les oportunitats de joc.

El document també insta a regular la publicitat dels jocs d’aposta de manera similar a com s’ha fet amb el tabac i l’alcohol i insisteix en la necessitat d’incrementar la prevenció i la detecció precoç des dels àmbits sanitari i educatiu.

A l’Estat espanyol fins a un 4,6% de la població adolescent mostra conductes de risc en relació al joc d’aposta i la mitjana d’edat d’inici dels jugadors patològics se situa en 19 anys. D’altra banda, s’ha evidenciat també que el 37% dels jugadors patològics adults s’han iniciat en el joc abans de l’edat legal.

A la foto, i d'esquerra a dreta, Roger Loppacher, president del CAC i el Dr. Jaume Padrós, president del CoMB en un moment de la roda de premsa de presentació del document de posició i l'estudi del CAC que analitza la presència de continguts de promoció del joc i les apostes en línia als mitjans audiovisuals.

  • col·legis de metges sobre l’impacte de les apostes online_hub