Bellvitge fa amb èxit un complex procediment d’extracció d’òrgans d’un donant

-

Aquest mes de febrer, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha tingut el seu primer donant en aturada circulatòria controlada de pulmons, fetge i ronyons amb perfusió regional normotèrmica amb membrana d’oxigenació (NRP-ECMO).

Els donants en aturada circulatòria controlada són aquells pacients als quals, per la seva patologia d'ingrés i la seva evolució posterior, s’ha decidit, en sessió clínica i conjuntament amb la família, la retirada del tractament de suport vital. Amb l’objectiu de preservar els seus òrgans en les millors condicions possibles, un cop es certifica la mort s’inicia l’NRP-ECMO. Aquesta tècnica consisteix a bombejar la sang del difunt cap a una membrana que l’oxigena i la retorna cap als òrgans a donar, mantenint la temperatura fisiològica, a través d'unes cànules colocades als vasos femorals.

És una tècnica complexa de la qual depèn la viabilitat final de determinats òrgans, com és el cas del fetge. La combinació de la donació hepàtica i pulmonar requereix una gran coordinació, ja que l’extracció pulmonar s’ha de fer molt abans que la del fetge i això causa un alt risc de sagnat i de mal funcionament de la bomba d’oxigenació, amb la consegüent mala preservació de la resta d'òrgans a donar.

El procediment va ser un èxit i tots els òrgans extrets es van implantar als seus receptors.