CRITIC-CONTAS IA

Un entorn d’Intel·ligència Artificial per millorar l’atenció dels malalts crítics i ajudar en la presa de decisions

Els pacients crítics representen un dels principals objectius de la innovació sanitària. Precisament, la Medicina Intensiva és un dels principals elements dels sistemes de salut moderns, amb un augment progressiu de pacients que la necessiten, com a resultat de l’envelliment de la població i de la disponibilitat de tractaments més complexos, amb un impacte significatiu en els costos sanitaris.

De fet, més de la meitat de la població serà ingressada en una Unitat de Cures Intensives (UCI) en algun moment de la seva vida. A més, un percentatge rellevant morirà en aquestes unitats, amb un cost que oscil·la entre el 0,5-1% del PIB de qualsevol país.

Amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients crítics i, al mateix temps, contribuir a la reducció de la mortalitat, dels ingressos i reingressos a l’UCI, i així com dels costos associats, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell han impulsat el projecte Critic-Contas IA, que inclou la integració d’una plataforma d’Intel·ligència Artificial.

En concret, aquesta plataforma busca millorar la qualitat, la seguretat i la variabilitat de l'atenció dels pacients crítics mitjançant l'assistència precoç i continuada, integrant els diferents sistemes de monitoratge i informació clínica actualment disponibles en una eina de suport a la presa de decisions clíniques.

Aquesta eina inclou el concepte d’“UCI estesa” o UCI sense parets, un sistema organitzatiu innovador que uneix la continuïtat assistencial i la detecció precoç mitjançant dos elements: la col·laboració de tot l’equip mèdic i d’infermeria, tant de la UCI com d’altres àrees, en la identificació i la cura del pacient crític durant l’hospitalització, i el suport tecnològic per a la detecció precoç i el seguiment de pacients amb risc de deteriorament clínic greu abans del seu ingrés a l’UCI.

Objectius

Imagen
CRITIC-CONTAS IA HUB

Objectius específics en eficiència:

 • Reduir l’estada a l’UCI.
 • Evitar reingressos a l’UCI després de l’alta.
 • Assegurar l’ingrés a l’UCI quan sigui necessari.

Objectius específics en seguretat i efectivitat:

 • Reduir la mortalitat a l'UCI. 
 • Millorar la qualitat i seguretat de l'atenció al pacient crític basant-se en indicadors de qualitat validats per les societats científiques com SEMICYUC. 
 • Identificar precoçment pacients crítics fora de l’UCI.
 • Reduir el temps d’espera entre la indicació d'ingrés i l'ingrés a l'UCI. 
 • Desenvolupar eines d'ajuda a la presa de decisions clíniques.
 • Millorar la comunicació entre els especialistes referidors i els de Medicina Intensiva.
 • Millorar la comunicació dels professionals sanitaris amb els pacients crítics, així com la satisfacció de l'atenció rebuda per part d’aquests i els seus familiars.

Solució

Imagen
CRITIC-CONTAS IA HUB
 • Explotació de les dades assistencials (activitat, qualitat, resultats, entre altres) registrades al Sistema d’Informació Clínica (SIC) de l’UCI, tant per a l’atenció, com per docència i recerca mèdica.
 • Avaluació i millora de la variabilitat assistencial a l’hora d’atendre pacients crítics.
 • Desenvolupament d’algoritmes intel·ligents que ajudin a la presa de decisions, a través de l’anàlisi i el processament de les dades del SIC i les rebudes per integració d’altres sistemes, com el laboratori o el programari de gestió d’hospitals (HIS).

Proposta de valor

Imagen
CRITIC-CONTAS IA HUB

El projecte Critic-Contas IA implementarà: 

 • Un sistema d’alerta precoç que permeti la detecció i valoració d’un pacient amb risc d’empitjorament greu.
 • Codis d’actuació en malalties temps-dependents, és a dir, aquelles en què el temps transcorregut des de l’aparició dels primers símptomes fins al tractament és determinant per evitar la mort i minimitzar les seqüeles neurològiques del pacient.
 • Seguiment dels pacients crítics abans, durant i després de l'ingrés a l'UCI.

La plataforma tecnològica

Imagen
CRITIC-CONTAS IA HUB

El projecte contempla el desenvolupament d’un entorn on integrar i executar alarmes i algoritmes intel·ligents definits i entrenats amb dades dels diferents Sistemes d’Informació dels centres hospitalaris que hi participen, amb l’objectiu de crear una nova eina de suport a la presa de decisions clíniques.

Finançament

Imagen
UE finançament HUB
Imagen
generalitat de catalunya

Critic-Contas IA està confinançat per la Unió Europea a través de fons procedents del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020

Equip del projecte

Cap del Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge
Cap d’Infermeria de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge
Cap de Secció de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge
Facultatiu Especialista de de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge
Infermera Clínica de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge
Infermer de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: