La Malaltia Renal Crònica a la GTMS. Treballant en xarxa

Sala 1 de l'edifici tecnoquirúrgic, planta 3 de l'HUB

La malaltia renal crònica (MRC) és una patologia de prevalença creixent en relació amb l’envelliment i els hàbits de vida no saludables de la població. El model d’atenció clàssic està centrat en el diagnòstic i tractament (model de derivació a Nefrologia). Les estratègies poblacionals de prevenció i detecció precoç estan poc desenvolupades, així com la coordinació entre els diferents nivells assistencials i els seus professionals.

procediments_nefrologia_hub

Compartir: