Comissió de Docència

Planifiquem i organitzem la formació supervisant l’aplicació pràctica i controlant el compliment dels objectius.
Imagen
Comissió Docència HUB

Les comissions de docència són els òrgans col·legiats als quals correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut.

Així mateix, correspon a les comissions de docència facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat professional en el centre conjuntament amb els òrgans de direcció assistencial.

Contacte
 

Comissió de Docència Hospital Universitari de Bellvitge
Cap d´estudis: Dra. Irene Cabello Zamora
Secretaria: Amanda Amate / Laura Fernández / Vanessa Montoya  

C/ Feixa Llarga s/n
08907 L´Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 932 607 651 | Fax: 93 260 72 37
E-mail: docencia@bellvitgehospital.cat

Ubicació
 

Hospital Universitari de Bellvitge
Planta 2, Fase II, Edifici tecnoquirúrgic, mòdul D, color verd.
Veure plànol

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: