Col·leccions i Serveis

Biobanc HUB

Actualment el Biobanc custòdia més de 80.000 mostres, les quals pertanyen a les següents col·leccions:

Col·lecció Banc de Tumors

Col·lecció Banc de Teixits Neurològics

Col·lecció Biòpsies Excedents d’Anatomia Patològica

Col·lecció Líquids de Patologia Tumoral

 • Limfoma
 • Càncer de Mama
 • Hematologia 
 • Carcinomatosi meníngia

Col·lecció Líquids de Patologia No Tumoral

 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Nefrologia
 • Esclerosi Múltiple
 • Esclerosi Lateral Amiotròfica
 • Malalties musculars
 • Malalties Minoritàries Immunològiques
 • Cardiologia 
 • Distròfia Retiniana
 • COVID19
 • Organoides
 • Al·lergologia

 

Biobanc HUB

Entre l’ampli catàleg de serveis per a investigadors, el biobanc ofereix:

Serveis de processament i criopreservació

 • Circuit de recollida prospectiva de mostres
 • Extracció d’ADN i ARN i quantificació Aïllament i criopreservació PBMCs
 • Processament de plasma, sèrum, orina i LCR
 • Microtomia Emmagatzematge a -80°C i -196ºC, traçabilitat i enviament de mostres
 • Microdisecció laser

Servei d’assessorament, registre i custòdia

 • Creació i gestió de noves col·leccions
 • Orientació en els aspectes ètics i legals
 • Gestió i tramitació de l’alta a l’autoritat competent de les col·leccions de projecte, de línia de recerca o de biobanc
 • Assessorament en la codificació i transport de mostres biològiques
 • Elaboració de consentiments informats
 • Emmagatzematge i traçabilitat de mostres de diferents col·leccions
 • Elaboració d’informes acreditatius de polítiques de qualitat
 • Elaboració d’informes de registres històrics de temperatura
 • Suport a la cerca de mostres en altres biobancs nacionals i internacionals

Servei de cessió de mostres

 • Recepció de les sol·licituds
 • Tramitació de documents als comitès externs (CCE i CEI)
 • Comunicació de la resolució al sol·licitant
 • Elaboració i suport en la documentació requerida
 • Preparació i enviament de les mostres biològiques

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: