Un treball del Servei de Microbiologia analitza l’evolució del pneumococ als darrers 25 anys

-

El projecte, liderat per la Dra. Carmen Ardanuy i el Dr. Jordi Càmara, descriu l’impacte de la introducció de les vacunes pneumocòcciques conjugades en la multirresistència antibiòtica.en Streptococcus pneumoniae durant els darrers 25 anys.

El treball, que ha estat publicat pel Journal of Antimicrobial Chemotherapy, descriu els canvis que han tingut lloc a la població de soques de S. pneumoniae causants de malaltia invasiva. El projecte ha estat possible gràcies a la col·lecció històrica de pneumococ del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que va ser iniciada per la Dra. Josefina Liñares l'any 1980.

El pneumococ és el principal responsable d'infeccions greus com la pneumònia i la meningitis, així com d’altres menys severes com l'otitis mitjana. En els últims anys, la introducció de les vacunes pneumocòcciques conjugades en els nens ha permès una disminució de les malalties degudes a pneumococ. Aquesta disminució s'ha observat tant en els nens, la població objectiu de la vacuna, com en els adults a causa de la protecció de grup. Tot i això, l'aparició i expansió de clons de S. pneumoniae portadors de càpsules no incloses a la vacuna pot limitar la seva eficàcia.

El període analitzat en el treball inclou dos moments clau per a l'estudi de l'evolució de la malaltia pneumocòccica invasiva com són la introducció en la població pediàtrica de les vacunes conjugades de 7 i 13 serotips (PCV7 i PCV13) als anys 2001 i 2010, respectivament. L'estudi descriu els canvis en la incidència de la malaltia pneumocòccica invasiva, l'evolució dels clons responsables de la multiresistència i les característiques clíniques dels pacients amb malaltia pneumocòccica invasiva.

Els resultats mostren que la introducció de les vacunes pneumocòcciques conjugades ha tingut un efecte beneficiós sobretot en la disminució de la incidència de soques resistents mentre que la incidència de soques sensibles s'ha mantingut estable. Això ha comportat un descens general de les taxes de resistència a la majoria d'antimicrobians. El treball també avalua les taxes de cobertura de dues vacunes actualment en desenvolupament (PCV15 i PCV20) i conclou que gairebé la meitat de les soques multiresistents actuals expressen serotips no inclosos en aquestes vacunes de forma que la seva eficàcia respecte a la resistència antibiòtica podria ser limitada.

Finalment, el treball també analitza les característiques clíniques dels pacients amb malaltia invasiva deguda a soques resistents concloent que, tot i no ser un factor independent associat a mortalitat, aquestes soques apareixen sobretot en pacients amb pitjor pronòstic (edat avançada, més comorbiditats, adquisició nosocomial i antibioteràpia prèvia), el que comporta una major mortalitat.

El treball, publicat a la revista Journal of Antimicrobial Chemotherapy, ha estat possible gràcies a la col·laboració amb investigadors del Servei de Malalties Infeccioses de l'HUB, i del Centre Nacional de Microbiologia (CNM-Madrid). Ha comptat amb el finançament del FIS (PI18 / 00339) i del CIBERES (CB06 / 06/0037).

- Vegeu l’article “A historical perspective of MDR invasive pneumococcal disease in Spanish adults”

  • Microbiologia