Transformació històrica de l’hospital per la pandèmia de Covid-19

-

Aquesta setmana s’ha intensificat la transformació que està experimentant l’Hospital Universitari de Bellvitge –com ho fan els de la resta de Catalunya i Espanya– per poder donar la millor resposta possible a la pandèmia de Covid-19. Amb l’esforç de tothom i en un temps rècord, s’estan realitzant canvis, tant estructurals com organitzatius, per augmentar de forma molt notable la capacitat assistencial i l’especialització en la malaltia.

Per donar resposta al creixement de casos de pacients amb Covid-19, aquesta setmana s’han ampliat els llits de crítics i semicrítics i les plantes d’ingrés d’aquest tipus de pacients.

Per als casos més greus, s’han obert nous llits per a pacients semicrítics als mòduls a la segona planta del bloc tecnoquirúrgic, que s’afegeixen a les UCI que ja existien. Per a hospitalització convencional, s’estan habilitant uns 60 nous llits per a malalts de Covid-19 als espais dels antics quiròfans de les plantes 1 i 2, i s’han continuat habilitant plantes de l’edifici principal per atendre aquesta patologia de forma sectoritzada.

Per als pacients en fase de prealta, s’estan instal·lant al vestíbul de l’edifici de consultes externes uns 50 nous llits on seran atesos els malalts que hagin superat la fase més aguda de la malaltia però encara no puguin marxar cap a casa. En aquest edifici, l’activitat en Covid-19 conviurà amb les consultes mèdiques inajornables que s’hi continuen realitzant i amb les urgències de Traumatologia i Oftalmologia. El Servei d’Urgències també es troba reforçat per l’hospital de dia.

Tota l’activitat programada quirúrgica i no quirúrgica continua suspesa. Per poder tenir més capacitat per tractar la Covid-19, pacients afectats per altres patologies han començat a ser traslladats a d’altres hospitals i clíniques del territori. En breu, també es començaran a traslladar a hotels pacients que no poden rebre l’alta mèdica per motius socials.

Un altre gran canvi que ha experimentat l’hospital és el seu tancament total a les visites de familiars i acompanyants mentre duri la pandèmia. S’ha establert d’un nou circuit d’informació als familiars basat en la comunicació telefònica que redueix les cites presencials al mínim imprescindible.

Per reduir també el risc de contagis i per facilitar el treball assistencial, s’han tancat entrades i accessos i s’han imposat restriccions com la de l’accés per Urgències de professionals d’altres serveis. Totes les jornades, cursos i formacions estan suspeses des de l’inici de la crisi, i l’horari i l’activitat de les cafeteries i menjadors també s’han reduït significativament.

Altres esforços per facilitar les condicions de treball dels professionals han estat la posada en marxa d’un servei de suport psicològic, l’habilitació de 250 places addiccionals per a professionals a l’aparcament de visitants, o un acord que permet utilitzar els vestidors i les dutxes del Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano.