L’Hospital de Bellvitge, nou membre de la XUEC de malalties autoimmunes sistèmiques

- Certificacions

La Unitat Funcional de Malalties Autoimmunes Sistèmiques (UFMAS) de l’Hospital de Bellvitge ha estat designada pel Departament de Salut com a integrant de la Xarxa d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) en aquestes patologies.

Es tracta d’un grup temàtic molt ampli que inclou com a entitats principals el lupus eritematós sistèmic, l’esclerosi sistèmica o esclerodèrmia, la síndrome de Sjogren primària, les miopaties inflamatòries i el grup de les vasculitis sistèmiques.

Encara que tenen una prevalença relativament baixa, les malalties autoimmunes sistèmiques són entitats clíniques molt heterogènies i cròniques, que necessiten d'abordatges multidisciplinaris per al seu tractament i seguiment.

El model d’atenció a les malalties minoritàries (MM) de Catalunya i la designació de XUEC per a grups temàtics d’MM s’està desplegant en línia amb l’estratègia de xarxes de referència europees (European Reference Networks –ERN–) en malalties minoritàries i complexes. La xarxa permet reconèixer i aprofitar l'experiència i el coneixement de més d'una unitat de referència per crear grups d'UEC que treballen de forma coordinada entre si per atendre una MM o un grup temàtic d'MM, sumant el seu coneixement i garantint equitat mitjançant la utilització de protocols consensuats.