L’Hospital de Bellvitge ha estat el centre que ha realitzat més trasplantaments renals a tot l’Estat en 2022

-

Per primera vegada l’HUB ha liderat també la donació de teixits a Catalunya

A més, s’ha situat com a segon centre en trasplantament cardíac en asistòlia controlada de l’Estat, amb un total de 7 intervencions

En el decurs de l’any 2022, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha dut a terme un total de 295 trasplantaments d’òrgans en adults, un 14% més que en 2021. S’hi han realitzat 224 trasplantaments de ronyó, 51 de fetge i 20 de cor. Amb aquests resultats, l’HUB ha contribuït de forma significativa al nou rècord global de trasplantaments a Catalunya assolit en 2022: un total de 1.346 (un 26,6% més que l’any anterior), que són una quarta part del total de trasplantaments fets a l’Estat. D’altra banda, per primera vegada l’Hospital de Bellvitge ha liderat la donació de teixits a Catalunya, amb 351 donants.

Aquestes dades consoliden l’Hospital de Bellvitge com un dels centres capdavanters i referents del sistema de trasplantaments en les tres seves grans branques d’actuació: renal, cardíac i hepàtic. L’HUB ha liderat a Catalunya tant el nombre d’òrgans rebuts de donants (224), com el percentatge d’aquests que han estat trasplantats amb èxit, un 81%.

En opinió del Dr. Nicolás Manito, director del Programa de Trasplantament de l’Hospital de Bellvitge, “una vegada mes l`hospital mostra la seva fortalesa i el seu lideratge en la donació i els trasplantaments gracies als seus excel·lents equips multidisciplinaris. 2022 es un any de rècord estatal de trasplantament renal, de lideratge en la donació amb asistòlia cardíaca i també, i molt important, de lideratge a Catalunya de la donació de teixits. És un orgull poder donar vida i esperança a tants pacients, i sempre agraïts a l´altruisme i la a solidaritat de tants donants, així com de les seves famílies”.

Els 224 trasplantaments renals realitzats a l’HUB en el decurs de 2022 suposen un augment del 16% en relació al 2021 i una veritable fita en el tipus de trasplantament més habitual. L’HUB ha estat el primer hospital de tot l’Estat, juntament amb l’Hospital Clínic, en superar els 200 trasplantaments de ronyó en un any. D’altra banda, també ha incrementat el nombre de trasplantaments de donant viu, un total de 46, per situar-se com a segon centre a nivell estatal en aquest àmbit. De manera global, els hospitals catalans han realitzat més de la meitat de trasplantaments renals de donant viu (178) que s’han dut a terme a nivell estatal en 2022. El manteniment del lideratge en trasplantament renal per quart any consecutiu és fruit del treball conjunt i l’expertesa dels serveis de Nefrologia, Urologia, Anestesiologia, Anatomia Patològica, Radiologia i Coordinació de Trasplantaments, a més de les i els professionals d’Infermeria.

L’any 2021, l’HUB va realitzar el primer trasplantament cardíac amb un cor d’un donant en asistòlia controlada a Catalunya. Només un any després, s’han dut a terme al centre 7 trasplantaments cardíacs més en asistòlia controlada, gairebé un terç del total.

Pel que fa al trasplantament hepàtic, l’HUB ha augmentat gairebé un 25% en 2022 el nombre d’intervencions en relació l’any anterior, fins arribar a les 51 intervencions. En el decurs de tot l’any 2022 des del Programa de Trasplantament Hepàtic de l’Hospital de Bellvitge s’han posat en marxa diferents sessions formatives a hospitals no trasplantadors del territori per difondre els protocols d’aquest trasplantament i la incorporació de nous sistemes de perfusió ex situ per recuperar òrgans descartats inicialment.

Infermeria lidera l’augment de la donació de teixits

L’any 2022 l’HUB s’ha situat per primera vegada com al centre català amb més activitat en donació de teixits, amb un total de 351 donants. Gràcies a ells s’han obtingut més de 500 teixits de diferents tipus (ocular, cutani, ossi tendinós, valvular, vascular i vàlvules de viu). El programa de donació de teixits, liderat per l’equip infermer de Coordinació de Trasplantaments, ha assolit aquesta fita 4 anys després d’iniciar el projecte amb un model innovador que implica la col·laboració interdisciplinària amb d’altres professionals de l’HUB.

Dins del programa es dona acompanyament i suport emocional a la família del possible donant en el procés de final de vida. Això ha suposat la realització de més de 500 entrevistes telefòniques i 70 presencials. Cal destacar que l’Hospital Universitari de Bellvitge és pioner a l’Estat en la donació de vàlvules cardíaques en viu: els pacients que rebran un cor alhora poden donar el seu teixit valvular.