El Servei de Neurocirurgia de l’HUB es ratifica com a referent amb una acreditació d’excel•lència formativa europea

-

El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital de Bellvitge ha estat acreditat com a centre europeu de formació d’excel·lència per una Comissió que integra l’Associació Europea de Societats de Neurocirurgia (EANS) i la Unió Europea de Metges Especialistes (UEMS). Actualment, menys d’una vintena de grans hospitals europeus han obtingut el certificat després de superar un exhaustiu procés d’auditoria.

A l’estat, l’únic centre que compta amb aquesta acreditació és el Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Gregorio Marañon, de Madrid.

Es tracta d’un prestigiós reconeixement que atorga la comissió JRAAC (sigles angleses de Joint Residency Advisory and Accreditation Committee), que integren membres de l’EANS i la UEMS per distingir l’expertesa clínica i docent de serveis de neurocirurgia de tot el continent.

Tal i com destaca el Dr. José Luis Sanmillan, neurocirurgià de l’HUB i tutor de residents, “l’acreditació ens situa en el grup capdavanter dels hospitals europeus, d’una banda pel que fa la formació, tant a nivell de residents com de post-residents, en les àrees clau de la neurocirurgia; i d’altra també pel que fa a l’activitat quirúrgica, assistencial i de recerca, donat que tots aquests aspectes han estat auditats pels professionals de la comissió”.

L’acreditació europea s’obté després de superar una minuciosa i exhaustiva auditoria per part de la comissió, que durant mes d'un any ha recopilat informació del Servei de Neurocirurgia de l’HUB mitjançant informes, qüestionaris i dades objectives de tot tipus per avaluar directament la docència dels residents (plans formatius, metodologia docent, organització); els recursos del servei i de l'hospital (materials i personals) i l’activitat assistencial (volum de treball i volum quirúrgic, guies clíniques, activitat investigadora, etc).

El servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Bellvitge realitza anualment més de 1.300 cirurgies majors d’alta complexitat. Entre elles, s’inclouen cirurgies en pacient despert i en àrees cerebrals d’alta eloqüència; cirurgies de base de crani amb abordatges mínimament invasius i endoscòpics; cirurgia neurovascular amb un abordatge híbrid integral; cirurgia de l’epilèpsia, del Parkinson; trastorns del moviment; psicocirurgia; neurocirurgia oncològica amb radioteràpia intraoperatòria i cirurgia complexa de columna. Compta amb tres quiròfans d’alta tecnologia, equipats amb dos TAC i un angiògraf intraoperatoris.

Pel que fa a l’activitat de recerca, el servei participa en nombrosos assajos clínics internacionals actius actualment, a més d’encapçalar projectes d’investigació propis i publicar els resultats en revistes internacionals referents en neurocirurgia i neurociències. Cal destacar, per últim, que el Servei de Neurocirurgia de l’HUB organitza cursos internacionals per la formació tant de residents del servei com per a la resta de residents de neurocirurgia d’Espanya i d’Europa.