Anatomia Patològica

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’encarrega dels estudis d’Anatomia Patològica de la zona sud de l'Hospitalet de Llobregat i del Prat de Llobregat.

La cartera de serveis es completa amb estudis de biòpsies i peces quirúrgiques, citologies i autòpsies, així com un ampli espectre de tècniques especials, immunohistoquímiques i moleculars. També realitza citohematologia i técniques de citometria de fluxe en malalties hematologiques. Participa en controls de qualitat externs amb una òptima valoració. Està immers en un programa pilot de implementació de Patologia Digital. Les dades d’activitat assistencial de l’any 2017 són de 35.543 estudis de biòpsies i peces quirúrgiques (55.515 mostres i 125.398 blocs de parafina), 33.974 citologies (19.787 hospitalàries, i 14.187 d'atenció primària), 56 autòpsies, 11.397 tècniques moleculars, processar 2.640 mostrees per anàlisi immunofenotípic per citometria de flux.

El Servei disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i està acreditat d’acord amb la norma ISO 15189 per a les proves de Biòpsies Ginecològiques i Citologia Cervico-Vaginal. Està acreditat per la formació MIR en Anatomia Patològica, i disposa d’una Escola de Citologia, que fa formació específica a tècnics de grau superior de Tècnic d’Anatomia Patològica i Citologia i que té com a objectiu l’adquisició d’habilitats per a treballar com a citotècnic.

Aspectes rellevants

 • Patologia Quirùrgica (biòpsies)
 • Citopatologia
 • Citohematologia
 • Autòpsies
Anatomia Patològica Diagnòstica HUB

 • Immunohistoquímica automatitzada (Catàleg de més de 110
 • anticossos primaris)
 • Clonalitat neoplàsies limfoides
 • Estudi expressió-amplificació Her2Neu (Immunohistoquímica, ISH)
 • Estudi mutacional de p53
 • Estudi mutacional de cKit-PDGFra
 • Estudi mutacional de Kras
 • Estudi mutacional de beta-catenina
 • Detecció-tipificació papil•loma virus i poliomavirus
 • Cribratge HPV (Hybrid capture 2)
 • Pronòstic melanoma uveal
 • Pronòstic-predicció resposta neoplàsies SNC (ISH 1p19q)
 • Tumors germinals (ISH isocromosoma 12)
 • Estudi de càncer familiar
 • Gens reparadors (Immunohistoquímica MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
 • Inestabilitat de microsatèl•lits (Multiplex-PCR-seqüenciació)
Neuropatologia HUB

 • Patologia tumoral SNC-SNP
 • Malalties neurodegeneratives
 • Malalties priòniques
 • Banc de teixits nerviosos
Patologia molecular diagnòstica-pronòstica-predictiva HUB

 • Microscòpia electrònica
 • Diagnòstic neoplàsies indiferenciades
 • Patologia renal (glomerulopaties, trasplantament)
 • Patologia neuromuscular
 • Malalties metabòliques
 • Enzimohistoquímica malalties musculars
 • Patologia oftàlmica
 • Estudi de gangli sentinella (càncer de mama, cap i coll, cèrvix-vulva, melanoma)
 • mfoides
 • Banc de tumors (Congelació isopentà líquid, conservació –80ºC)
 • Construcció de Tissue-microarrays de mostres parafinades
 • Patologia del trasplantament hepàtic, renal, cardíac. 
Altres procediments Anatomia Patològica HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Càncer ginecològic (Xavier Matias-Guiu, August Vidal, Ester Guerra)
 • Càncer mamari (Teresa Soler, Anna Petit, Rosario Taco, Isabel Català)
 • Quimioresistència i xenografts ortotòpics (Enric Condom)
 • Tumors limfoides i hematopoiètics (Fina Climent)
 • Càncer d'origen desconegut (Maria Pané)
 • Malalties de cap i coll (Montserrat Gomà)
 • Genètica molecular humana (Montse Olivé)
 • Neurooncologia (Noemí Vidal)
 • Neuropatologia (Isidre Ferrer)
 • Envelliment i càncer (Rosa M. Penin)
 • Sarcomes (Xavier Sanjuan)

Publicacions destacades

 • Piulats JM, Vidal A, García-Rodríguez FJ, Muñoz C, Nadal M, Moutinho C, Martínez-Iniesta M, Mora J, Figueras A, Guinó E, Padullés L, Aytés À, Molleví DG, Puertas S, Martínez-Fernández C, Castillo W, Juliachs M, Moreno V, Muñoz P, Stefanovic M, Pujana MA, Condom E, Esteller M, Germà JR, Capella G, Farré L, Morales A, Viñals F, García-Del-Muro X, Cerón J, Villanueva A. Orthoxenografts of Testicular Germ Cell Tumors Demonstrate Genomic Changes Associated with Cisplatin Resistance and Identify PDMP as a Resensitizing Agent. Clin Cancer Res. 2018 24:3755-3766.
 • Losa F, Iglesias L, Pané M, Sanz J, Nieto B, Fusté V, de la Cruz-Merino L, Concha Á, Balañá C, Matías-Guiu X. 2018 consensus statement by the Spanish Society of Pathology and the Spanish Society of Medical Oncology on the diagnosis and treatment of cancer of unknown primary.  Clin Transl Oncol. 2018 20:1361-1372.
 • Dahl-Halvarsson M, Olivé M, Pokrzywa M, Ejeskär K, Palmer RH, Uv AE, Tajsharghi H. Drosophila model of myosin myopathy rescued by overexpression of a TRIM-protein family member. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 ;115(28):E6566-E6575. 
 • Digital quantification of KI-67 in breast cancer. Del Rosario Taco Sanchez M, Soler-Monsó T, Petit A, Azcarate J, Lasheras A, Artal C, Gil M, Falo C, Pla MJ, Matias-Guiu X.Virchows Arch. 2018 Nov 21. doi: 10.1007/s00428-018-2481-3
 • Bosse T, Nout RA, McAlpine JN, McConechy MK, Britton H, Hussein YR, Gonzalez C, Ganesan R, Steele JC, Harrison BT, Oliva E, Vidal A, Matias-Guiu X, Abu-Rustum NR, Levine DA, Gilks CB, Soslow RA. Molecular Classification of Grade 3 Endometrioid Endometrial Cancers Identifies Distinct Prognostic Subgroups. Am J Surg Pathol. 2018 42:561-568

Docència

Docència de Grau

 • Els facultatius del Servei imparteixen docència en el Grau de Medicina al 4at Curs. (Assignatura: Anatomia patològica)
 • Existeix un Programa de Formació de 4 anys a l’Especialitat d’ Anatomia Patològica: Total 8 Residents. Dos Residents per any.

Màsters i cursos acreditats

 • Curs de l'Escola de Citologia: Curs teòric-pràctic de 1200 hores que té com a objectiu l’adquisició d’habilitats per a treballar com a citotècnic, utilitzant com a principal eina la integració en l’equip de treball de la Secció de Citodiagnòstic. Requisits: Títol de grau superior de Tècnic d’Anatomia Patològica i Citologia. Nº alumnes: 6 per any. Període: 11 mesos, de gener a novembre.
 • MIR HUB

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta -1

Telèfon 93 260 75 02