Elena Iborra Ortega HUB

Iborra Ortega, Elena

Cap de Servei

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, setembre de 1993

Especialitat en Angiologia i cirurgia vascular desenvolupada a l’Hospital Universitari de Bellvitge, 1994-1998

Títol de Doctora per la Universitat de Barcelona, abril de 2008

Professora associada de la Universitat de Barcelona des de setembre de 2020

Màster en Docència universitària per a professorat novell de la Universitat de Barcelona, bienni 2021-2023

Màster en Gestió de centres i serveis de Salut de la Universitat de Barcelona, maig de 2018

Secretària de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular des de 2021