Presentació

HUB

L'Hospital Universitari de Bellvitge té una llarga trajectòria docent en Formació Sanitària Especialitzada (FSE). Des de la seva inauguració, l'any 1972, es va integrar en el programa d’FSE, on es van introduir, progressivament, les diferents especialitats que conformen l'Hospital.

El nostre Hospital té 43 especialitats amb acreditació docent, en les quals s'integren actualment 373 facultatius residents provinents de medicina, farmàcia, psicologia, biologia, química, física i infermeria. També acull la formació de 94 facultatius residents de Medicina Familiar i comunitària de la Unitat docent de Costa de Ponent, 1 resident de Medicina Legal i Forense i 8 residents de Infermeria de Salut Familiar i Comunitària.

Cal destacar el gran nombre de residents d'altres centres, més de 190 a l’any, tant de centres espanyols com estrangers, que vénen a fer estades formatives.

Accés a les Places de Formació:

El sistema de selecció consisteix en una prova de caràcter estatal en la que els aspirants rebran una puntuació total individual obtinguda, de la suma de la que obtinguin en la pràctica d’una prova de contestacions múltiples i de la valoració dels mèrits acadèmics. L’adjudicació de les places es fa seguint l’ordre de major a menor puntuació total, individual de cada aspirant. Consulta la informació actualitzada en el web del Ministeri

Característiques dels llocs de Formació:

La formació sanitària especialitzada es desenvolupa en Centres i Unitats docents especialment acreditats, en funció dels requisits d’acreditació establerts pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. L’acreditació del Centre i de les Unitats Docents la sol·licita la entitat titular dels mateix, justificant que reuneix els requisits als que es feia referència anteriorment. Periòdicament, els Centres acreditats son sotmesos a un procés d’auditoria docent per avaluar la qualitat formativa.

Cada any s’elabora l’oferta de places per començar els programes de formació d’acord amb la capacitat docent acreditada, les disponibilitats pressupostaries i les necessitats socials.

La oferta de places a l’Hospital Universitari de Bellvitge per a la convocatòria del proper 2023 és de 100 places de FSE.


 

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: