Segona trobada del projecte RELAT-Hos
Hospital Universitari de Bellvitge
Segona trobada del projecte RELAT-Hos
skull base_hub
23- Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Bellvitge
Advanced Skull Base Course: Invasive Sellar and Suprasellar Tumors