Composició

President

Dr. Francesc Esteve Urbano · Metge - Medicina Intensiva Hospital Universitari de Bellvitge

Vicepresidenta

Dra. Pilar Hereu Boher · Metgessa - Farmacologia Clínica

Secretari

Dr. Enric Sospedra Martínez · Farmacèutic - Farmàcia hospitalària

Vocals

Dr. Jordi Adamuz Tomás . Infermer - Infermeria

Dra. Condepción Cañete Ramos . Metge -Pneumologia

Dr. José Luis Ferreiro Gutiérrez · Metge - Cardiologia

Dra. Ana María Ferrer Artola · Farmacèutica - Membre sanitari

Dr. Xavier Fulladosa Oliveras · Metge - Nefrologia

Dra. Margarita García Martín · Metgessa - Oncologia Mèdica

Dr. Carles Lladó i Carbonell . Metge – Urologia

Dr. Josep Manel Llop Talaveron · Farmacèutic - Farmàcia Hospitalària

Sra. Sònia López Ortega · Graduada Social - Atenció a la Ciutadania

Dr. Sergio Morchón Ramos · Metge - Medicina Preventiva

Dr. Miguel Ángel Pavón Ribas · Biòleg - Membre no sanitari

Dr. Joan Josep Queralt Jiménez · Jurista

Dra. Gemma Rodríguez Palomar · Farmacèutica - Atenció Primària

Dr. Petru Cristian Simon · Metge - Farmacologia Clínica

Dra. Anna Boix Traserra · Dret - DPD

Dra. Sara Larribas Bartolomé · Farmàcia - Sanitària