La dieta mediterrània ajuda a millorar les funcions cognitives i la memòria

-

Les persones d’edat avançada amb sobrepès o obesitat que presenten un grau més alt d’adherència a la dieta mediterrània preserven el seu rendiment cognitiu i fins i tot milloren les seves capacitats al cap de tres anys, segons un estudi liderat per investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, l’IDIBELL, l’Hospital de Bellvitge i el CIBEROBN, que publica la revista Clinical Nutrition.

L’estudi ha seguit durant tres anys un grup de 487 voluntaris i voluntàries, repartits gairebé a parts iguals entre homes i dones i amb una edat mitjana de 65 anys. Tots eren participants en l’assaig PREDIMED-PLUS (PREvenciónDIetaMEDiterranea Plus), un estudi multicèntric on participen 23 centres investigadors de l’Estat que analitza l’efecte de la dieta mediterrània tradicional amb restricció d’energia, promoció d’activitat física i intervenció conductual, en la pèrdua de pes i la prevenció de la malaltia cardiovascular.

A l’inici de l’estudi, els participants presentaven sobrepès o obesitat i, com a mínim, tres criteris de síndrome metabòlica, la qual inclou hipertensió, hiperglucèmia, excés de greix a la cintura, nivells baixos de colesterol HDL i nivells elevats de triglicèrids. La síndrome metabòlica és molt freqüent, es presenta en aproximadament 1 de cada quatre adults al món, i implica un major risc de patir malalties del cor, accidents cerebrovasculars, diabetis tipus 2 i deteriorament cognitiu.

Els investigadors van analitzar, a través de tests neuropsicològics, l’estat cognitiu dels voluntaris a l’inici de l’estudi i al cap d’un i de tres anys. Es van establir el seu rendiment en memòria i en altres funcions cognitives, incloent-hi la capacitat de prendre decisions, raonar, parar atenció, planificar o ignorar certs impulsos.

Segons estudis anteriors, en un període de tres anys les persones amb síndrome metabòlica que no segueixen cap mena d’intervenció haurien presentat una disminució de gairebé 0,40 punts en la seva cognició global i de 0,10 punts en la seva memòria. Per contra, amb les recomanacions de l’estudi, van registrar millores de més de 0,60 punts en cognició global i de prop de 0,90 a la memòria. Les unitats de mesura de la cognició són estandarditzades per poder comparar tests neuropsicològics que estan a diferents escales.

En el conjunt dels pacients, els resultats indiquen una relació directa entre l’adherència a la dieta mediterrània i la millora cognitiva. L’adherència a la dieta mediterrània hipocalòrica es mesura amb un qüestionari de 17 ítems que explora el consum d’oli d’oliva verge extra i el nombre de racions de verdura i peces de fruita que es consumeixen al dia, entre altres.

Puntuacions per sobre els 11 punts es consideren una alta adherència a la dieta mediterrània. Així, per cada punt de millora de l’adherència a aquest tipus d’alimentació, la memòria va millorar en 0,13 punts. Aquesta millora es pot deure, segons els investigadors, a la pèrdua de pes i a l’increment de l’activitat física, que també s’associa a una millora de la qualitat de vida.

En aquest sentit, el Dr. Rafael de la Torre, un dels investigadors principals de l’estudi, apunta que aquest fet “és important, atès que els canvis cognitius poden no ser perceptibles per a les persones, però poden ser més rellevants si es combinen amb millores en la seva qualitat de vida”.

Per la seva banda, el Dr. Fernando Fernández-Aranda, líder del projecte des de l'IDIBELL i l'Hospital de Bellvitge, indica que “gràcies a aquest estudi hem pogut definir avantatges de la dieta Mediterrània més enllà de la pèrdua de pes com la memòria verbal o l’atenció, que se’n veuen clarament beneficiades”.

Article de referència

Natalia Soldevila-Domenech, Laura Forcano, Cristina Vintró-Alcaraz, Aida Cuenca-Royo, Xavier Pintó, Susana Jiménez-Murcia, Jesús F. García-Gavilán, Stephanie K. Nishi, Nancy Babio, Maria Gomis-González, Dolores Corella, Jose V. Sorlí, Rebeca Fernandez-Carrión, Miguel Ángel Martínez-González, Amelia Marti, Jordi Salas-Salvadó, Olga Castañer, Fernando Fernández-Aranda, Rafael de la Torre. Interplay between cognition and weight reduction in individuals following a Mediterranean Diet: Three-year follow-up of the PREDIMED-Plus trial. Clinical Nutrition, Pub Date : 2021-08-05, DOI: 10.1016/j.clnu.2021.07.020

 

  • Grup d'investigadors en dieta mediterrània i cognició